Radni powierzyli Piastw Sercu Maryi. Ktnia na sesji: "Dziaa tu szatan"

Radni Piastowa powierzyli miasto opiece Niepokalanego Sercu Maryi. Posiedzenie w tej sprawie miao burzliwy przebieg. Jedna z radnych nazwaa to "obudnym manifestowaniem spraw wiary", a inny chcia zablokowa inicjatyw sowami papiea Franciszka i wytyka wadzy kumoterstwo. Usysza, e przemawia przez niego szatan.
Za tym, aby Piastw znalaz si pod opiek Serca Maryi, optowali miejscowi proboszczowie w specjalnym licie. Inicjatyw podchwycili radni Porozumienia dla Piastowa, czyli lokalnej koalicji PiS i PO. Std pomys trafi na sesj rady miasta. I cho przeszed, to nie obyo si bez przepychanek.

Czy Piastw to nie Polska?

- Rzeczywicie byo burzliwie. Nie wynikao to jednak z mojego zego nastawienia do tej sprawy, bo ja akurat jestem osob wierzc i praktykujc. Jednak absolutnie nie zgadzam si na takie popisowe i obudne manifestowanie spraw wiary. Dlatego wanie zacytowaam podczas sesji Pismo wite, gdzie wyranie jest napisane, e jeeli chcesz si modli, to nie rb tego na rogu ulicy - mwi portalowi Gazeta.pl radna Agata Korczak ze Stowarzyszenia Nasz Piastw-Wsplnota Samorzdowa.

Radna Korczak nie tylko cytowaa Pismo wite, ale take przypomniaa, e ju krl Jan Kazimierz w 1656 r. powierzy opiece Maryi ca Polsk, co powtrzy 300 lat pniej prymas Wyszyski. - Czy Piastw i jego mieszkacy zostali wyczeni z obrbu Polski? - pytaa radna.

W rozmowie z nami porwnaa inicjatyw do pomysu ksidza Natanka, ktry nie tak dawno chcia intronizowa Jezusa Chrystusa na krla Polski. - Ide podchwycio wielu faryzeuszy, ale biskupi odcinali si wyranie od tego typu dziaa. Nazywali je wrcz szkodliwymi. Wanie cytat z tego listu biskupw cytowaam na sesji rady miasta. To podobna sytuacja - powiedziaa.

Gos radnej jest szokujcy

Przeciwstawia jej si Maria Idkowska z PiS. - Wydaje mi si, e forma i tre pani wypowiedzi pokazuj, e niestety, ale musimy si uderzy w piersi i zawierzy Matce Najwitszej choby z tego wzgldu, e nie potrafimy wzajemnie znale paszczyzny porozumienia - polemizowaa.

Krzysztof Jankowski, przewodniczcy koo Platformy Obywatelskiej w podwarszawskiej miejscowoci, w rozmowie z nami gos radnej Korczak uzna za szokujcy, "bo przecie ona uwaa si za osob bardzo religijn". - To przypominanie historycznych zawierze, ktre obejmuj jakoby ca Polsk... Raczej widz tu nastawienie polityczne, eby dooy obecnej wadzy w Piastowie. Chodzi im o to, by zminimalizowa pozytywne odczucia mieszkacw Piastowa, e oto wadza polityczna co takiego zrobia, o czym nie pomylaa wadza poprzednia - uwaa radny, ktry oczywicie popar pomys.

- Byem za t propozycj, tym bardziej e spoeczestwo Piastowa, zwaszcza wierzcy, chce tego. To s ich wnioski, ktre popieraj proboszczowie. To jest inicjatywa poparta przez PiS, a caa Platforma rwnie jest za tym piknym pomysem. U nas konfliktw midzy tymi partiami nie ma - powiedzia.

Radny Zaleny jest przeciw

Jednak dla Agaty Korczak "przede wszystkim taki akt niczego nie zmienia w naszym miecie". Popar j Jacek Zaleny, niezaleny radny, ktry zaproponowa, e "jeeli w sprawie zawierzenia miasta intencje radnych miayby by szczere, to powinni oni zrzec si diety do koca kadencji, a burmistrzowie przekaza cz swoich pensji na przykad na jakie stypendia". Ta propozycja spotkaa si z cisz na sali, ktra jednak szybko ustpia awanturze.

Zaleny uy nawet autorytetu papiea Franciszka przytaczajc, jak cytuje portal wpr24.pl, jego sowa mwice o tym, e prawdziw wadz jest posuga bliniemu i wsplnocie, w ktrej si yje. - Moemy si tylko zapyta, co dla nas, radnych i wadz Piastowa, znaczy strzeenie powierzonego dobra wsplnego? Przypomnia, e gmina Piastw jako jedyna w okolicy nie otrzymaa rzdowych rodkw na finansowanie sieci drg lokalnych.

Wida dziaanie szatana

Zalenemu przerwaa przewodniczca rady miasta Maria Ziek z PiS. - Przerywa to moe pani mowi w domu, ale nie radnemu - stwierdzi Zaleny. Chcia, te zoy wniosek formalny o uzupenienie stanowiska o sowa: "Wadze Piastowa wyrzekaj si kumoterstwa, wyrzekaj si zatrudniania w urzdzie miejskim dziaaczy partyjnych...". Wtedy ponownie wtrcia si przewodniczca. - Zachowuje si pan skandalicznie. Wyranie wida w tej chwili dziaanie szatana - zakoczya.

Ostatecznie radni Piastowa powierzyli miasto i jego mieszkacw Niepokalanemu Sercu Maryi, Krlowej Polski, Matce Jasnogrskiej. Gosowanie nie byo potrzebne. Gosy przeciw by gone, ale nieliczne. Wystarczya aklamacja.