Prof. Markowski chce poyczy Kukizowi ksiki: Powic swj prywatny czas

Prof. Radosaw Markowski nie ma wtpliwoci, e Polacy maj powody do zadowolenia. Bo na tle kryzysowej Europy wygldamy dobrze. Skd wic Platforma Oburzonych? - Ten nastrj jest kreowany. Codziennie jest wykonywana gigantyczna robota, eby przekona nas, e jestemy Grn Wolt - uwaa socjolog. I chce pomc Pawowi Kukizowi w zmianie pogldw. - Dam mu literatur, powic swj prywatny czas.
Prof. Radosaw Markowski czciej ni w Polsce pracuje ostatnio za granic. I z oddalenia ocenia sytuacj w kraju. Jak przyzna w TOK FM, nie mamy wielkich powodw do narzeka. Bo sytuacja Polski, na tle pogronej w kryzysie Europy, wyglda dobrze. - Przez kryzys przechodzimy w miar such stop - mwi.

Skd wic bior si narzekania, strajki i Platforma Oburzonych?

Zdaniem socjologa z PAN i warszawskiej SWPS wszystkiemu winna jest polityka. - Ten nastrj jest systematycznie kreowany. To si nie dzieje ot tak, e ludzie siedz na zielonej trawce, rozgldaj si i postanawiaj, e jest le. Tu jest codziennie wykonywana gigantyczna robota, eby przekonywa nas, e jestemy Grn Wolt - uwaa prof. Markowski.

"Powic swj prywatny czas, poycz ksiki"

Go TOK FM bezlitonie ocenia liderw Platformy Oburzonych. Szefowi "Solidarnoci", Piotrowi Dudzie, dostao si za straszenie Polakw podwyszeniem wieku emerytalnego. - Opowiada, e do koca ycia bdziemy w kajdanach i nie pjdziemy na emerytur. Pan Duda nie sprawdzi, a ja sprawdziem, jak wyglda prognoza dugoci ycia Polakw. Za 20 lat, kiedy zacznie si przechodzenie na emerytur w wieku 67 lat, bdziemy y duej na emeryturze ni dzisiaj - przekonywa.Prof. Radosawowi Markowskiemu wyranie nie podoba si aktywno polityczna Pawa Kukiza. Byy wokalista zespou Piersi to prawdziwa gwiazda Platformy Oburzonych i ordownik wprowadzenia jednomandatowych okrgw wyborczych.

- Pan Kukiz moe wypiewa 2-3 rzeczy... Jestem w stanie powici swj prywatny czas, eby panu Kukizowi da literatur, pochyl si nad nim - zaproponowa socjolog.Prof. Markowski nigdy nie kry, e jest przeciwnikiem wprowadzenia jednomandatowych okrgw wyborczych. Jest przekonany, e takie rozwizanie skutkuje dominacj jednej partii.