Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 kiedy? DataWybory do Europarlamentu odbd si w Polsce w niedziel 26 maja. Tak zadecydowa prezydent Andrzej Duda. Wybory deputowanych do PE odbywaj si na zasadach ustalonych w artykule 190 Traktatu ustanawiajcego Wsplnot Europejsk. Szczegy ustalane s jednak przez kady kraj czonkowski - w Polsce reguluje to Kodeks wyborczy.W wynikulosowania przeprowadzonego przez Pastwow Komisj Wyborcz wybrano jednolite numery dla list kandydatw z komitetw o zasigu oglnopolskim. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 wylosowano nastpujce numery:
Lista nr 1 - KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy
Lista nr 2 - KWWiosna Roberta Biedronia
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
Lista nr 4 - KW Prawo i Sprawiedliwo
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS
Lista nr 6 - KWW Kukiz'15

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 zasady

Kogo wybierzemy w majowych wyborach? W wyborach do Europarlamentu zostanie wybranych 52 deputowanych. W Polsce wybierani s oni w trzynastu okrgach wyborczych wyznaczonych dla wojewdztw:pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i warmisko-mazurskiego, czci wojewdztwa mazowieckiego z Warszaw, reszty wojewdztwa mazowieckiego, dzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, podkarpackiego, maopolskiego i witokrzyskiego, lskiego, dolnolskiego i opolskiego oraz lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 kandydaci

Kady z komitetw wyborczych zgosi w wyborach do PE po dziesiciu kandydatw dla kadego okrgu wyborczego. rednio wic z kadego ugrupowania w Polsce startuje 130 politykw. Najwaniejszymi kandydatami z list Prawa i Sprawiedliwoci s m.in. Witold Waszczykowski, Beata Szydo, Anna Zalewska czy Joachim Brudziski. Z list Koalicji Europejskiej startuj z kolei m.in. Radosaw Sikorski, Wodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka, Ewa Kopacz czy Jerzy Buzek.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 jak gosowa?

Kto jest uprawniony do gosowania? Jak gosowa, eby nasz gos by wany? W gosowaniu moe wzi udzia kady penoletni obywatel Polski, ktry w lokalu wyborczym musi wylegitymowa si dowodem osobistym lub paszportem. Aby odda wany gos naley zaznaczy „X” w kratce obok nazwiska wybranego przez nas kandydata z jednej tylko listy. Oddanie gosw na kilku kandydatw z rnych list skutkuje uznaniem gosu za niewany. Z kolei zaznaczenie kilku kandydatw z tej samej listy bdzie oznaczao oddanie gosu dla osoby, ktra znajduje si najwyej na danej licie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 zmiany

w kwietniu tego roku prezydent Andrzej Duda podpisa ustaw dotyczc zmiany ustalenia kolejnoci obsadzania mandatwdeputowanych doParlamentu Europejskiego. Zmiana dotyczy bdzie tylko deputowanych wybranych podczas majowych wyborw i zostaa wprowadzona ze wzgldu na niejasn sytuacj Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Jeli przed wyborami w niedziel 26 maja nie dojdzie do Brexitu, to w Parlamencie Europejskim bdzie musiao znale si miejsce take dla brytyjskich politykw. Wtedy jeden polski kandydat straci mandat do PE. Zgodnie z ustaw taki pose nie straci swoich dotychczasowych funkcji - dotyczy to zwaszcza mandatu posa czy senatora.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - Pastwowa Komisja Wyborcza.

Do
gwnych zada PKW naley kontrolowanie przebiegu wyboru, a zwaszcza przestrzeganiemprawa wyborczego oraz ustalanie wynikw wyborw. Zazwyczaj oficjalne wyniki ogaszane s przez PKW na konferencji prasowej zwoywanej dzie po wyborach. Najprawdopodobniej zostan one podane do publicznej informacji w poniedziaek 27 maja. Termin ten moe jednak ulec opnieniu. Wczeniej nieoficjalne wyniki wyborw bd podawane na podstawie sonday late poll (realizowane po zakoczeniu gosowania zawieraj dane z pierwszych czstkowych wynikw zebranych przez komisje wyborcze) oraz exit poll (wykonany przez agencje badawcz sonda polegajcy na badaniu wyborcw wychodzcych z lokali wyborczych).

wybory do Parlamentu Europejskiego 2019