Wadimir Putin

Wadimir Putin

Wadimir Putin to rosyjski polityk, dwukrotny Prezydent Federacji Rosyjskiej, dwukrotny Premier Federacji Rosyjskiej, szef Federalnej Suby Bezpieczestwa, urzdnik administracji prezydenta Borysa Jelcyna, pracownik administracji Petersburga, byy funkcjonariusz KGB, prawnik. Zawizany z parti polityczn Jedna Rosja. Za rzdw Wadimira Putina Federacja Rosyjska wdaa si w konflikt militarny z Czeczeni, Ukrain i Gruzj.

Dziaalno przed rozpadem Zwizku Radzieckiego

Wadimir Putin urodzi si 7 padziernika 1952 roku w Leningradzie (obecnie Petersburg) jako drugi syn swoich rodzicw. W 1975 roku ukoczy studia prawnicze na Pastwowym Uniwersytecie w Leningradzie. W tym czasie zainteresowaa si nim suba KGB, a ju w 1984 roku zosta wysany do szkoy szpiegowskiej. Rok pniej wyjecha do Niemieckiej Republiki Demokratycznej jako oficer operacyjny. W 1990 roku wrci do ZSRR, gdzie obj stanowisko na Pastwowym Uniwersytecie w Leningradzie, a pniej w administracji miasta Petersburg. W czasie puczu moskiewskiego, ktry usiowa zatrzyma rozpad Zwizku Radzieckiego, odszed z KGB.
Rola Wadimira Putina w Federacji Rosyjskiej
Na pocztku lat 90. Wadimir Putin zajmowa stanowisko zastpcy mera Petersburga. W 1996 roku w Moskwie pracowa w administracji prezydenta Borysa Jelcyna, za 1998 roku zosta szefem Federalnej Subie Bezpieczestwa. w 1999 roku po raz pierwszy zosta powoany na stanowisko premiera, za po wyborach prezydenckich w 2000 roku zosta zaprzysiony na 2. Prezydenta Federacji Rosyjskiej i peni t funkcj przez dwie kadencje. W 2008 roku ponownie zosta szefem rosyjskiego rzdu. W 2012 roku Wadimir Putin po raz kolejny wystartowa w wyborach prezydenckich, w ktrych ponownie uzyska najwiksz liczb gosw. Od tamtego roku peni funkcj Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

wadimir putin