TVP - Telewizja polska

Telewizja polska

Telewizja Polska (znana take jako TVP) - spka akcyjna Skarbu Pastwa, nadawca publiczny (jedyny w Polsce), nadawca kanaw telewizyjnych. Telewizja Polska nadaje w systemie cyfrowym, od momentu przejcia na ten system nadawania w 2013 roku obejmuje swoim zasigiem praktycznie cay kraj. Przez lata by to jedyny nadawca telewizji w kraju.

Kanay wchodzce w skad Telewizji Polskiej

Telewizja Polska jest nadawc kanaw telewizyjnych:
TVP1 i TVP1 HD
TVP2 i TVP2 HD
TVP3
TVP Polonia
TVP Info i TVP Info HD
TVP Sport i TVP Sport HD
TVP Historia
TVP Kultura
TVP HD
TVP Seriale
TVP Rozrywka
TVP ABC.

Historia Telewizji Polskiej

Telewizja Polska bya jedynym nadawc telewizji w Polsce w latach 1952 - 1990.
Pierwszy program TVP wyemitowany zosta dnia 25 padziernika 1952 roku o godzinie 19. Nadany zosta trzydziestominutowy program rozrywkowy, odbierany przez 24 odbiorniki. 23 stycznia 1953 roku TVP zacz nadawa regularnie raz w tygodniu przez p godziny. W 1954 roku przy TVP utworzony zosta zesp dziennikarzy w ramach Dowiadczalnego Orodka Telewizyjnego, ktry nadawa pocztkowo raz w tygodniu. 30 kwietnia 1956 roku emisj rozpocz Warszawki Orodek Telewizyjny, nadajcy pi razy w tygodniu.
Na przeomie lat 50. i 60. powstao siedem orodkw regionalnych, a pod koniec lat 60. zakupiony zosta wysokiej jakoci sprzt, a siedziba TVP przeniesiona zostaa na ulic Woronicza, gdzie funkcjonuje do dzisiaj.

2 padziernika 1970 roku uruchomiono drugi program Telewizji Polskiej.

Przeom lat 80. i 90. spowodowa wiele zmian w Telewizji Polskiej, w tym utrat monopolu na nadawanie programw telewizyjnych.

telewizja polska