Stanisaw Piotrowicz

Stanisaw Piotrowicz

Stanisaw Piotrowicz to urodzony w Bochni polski polityk, senator, pose na Sejm, sekretarz stanu, a take prokurator. Urodzi si w 1952 roku. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloskiego. W Krakowie take ukoczy aplikacj prokuratorsk oraz zdoby uprawnienia do pracy prokuratora. Swoj karier zawodow rozpocz od pracy w Dbicy, potem w Kronie. Nalea do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1978 roku. Dziaa jako czonek egzekutywy PZPR w prokuraturze w Kronie, piastowa rwnie stanowisko kierownika szkolenia partyjnego i spoecznego inspektora pracy. Podczas stanu wojennego stworzy akt oskarenia przeciwko Antoniemu Pikulowi kolportujcemu, jako dziaacz opozycji, wydawnictwa drugiego obiegu. Za swoj prac w 1984 roku zosta odznaczony Brzowym Krzyem Zasugi. Od 1995 roku Stanisaw Piotrowicz peni funkcj prokuratora rejonowego w Kronie, nastpnie w Rzeszowie. By czonkiem Sdu Dyscyplinarnego dla Prokuratorw przy Prokuraturze Generalnej.

Zasyn w czasie konferencji prasowej w 2001, kiedy to stara si o umorzenie postpowania przeciwko proboszczowi w Tylawie oskaronemu o molestowanie nieletnich. Cztery lata pniej wybrano go na senatora VI kadencji z list Prawa i Sprawiedliwoci. W tej kadencji piastowa take stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrw. W 2007 doczeka si reelekcji: gos oddao na niego 110 085 osb.

W 2011 roku wystartowa w wyborach parlamentarnych z list Prawa i Sprawiedliwoci uzyskujc 12 325 gosw i mandat poselski. Wybory do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku okazay si dla niego porak - otrzyma 8271 gosw i nie doczeka si stanowiska w Brukseli. Z kolei w wyborach parlamentarnych z 2015 znw otrzyma mandat poselski: gosowao na niego 15 747 osb. Startowa jako kandydat bezpartyjny z list Prawa i Sprawiedliwoci. Peni wan rol podczas tak zwanego kryzysu konstytucyjnego w Sejmie VIII kadencji reprezentujc posw-wnioskodawcw w czasie prac nad ustawami o Trybunale Konstytucyjnym.

Pozostali:

Stanisaw Tyszka - Stefan Niesioowski - Sylwester Chruszcz - Szymon Zikowski - Tadeusz Cymaski

stanisaw piotrowicz