Separatyci

Separatyci to obiegowa nazwa politycznych i wojskowych si prorosyjskich na terenie Ukrainy. Siy te zgrupowane s przede wszystkim na wschodzie i poudniu pastwa i czsto s utosamiane ze zwolennikami odsunitego od wadzy prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

Ze wzrostem siy oraz znaczenia politycznego i gospodarczego prorosyjskich separatystw mamy do czynienia przede wszystkim od roku 2014. Nasilenie si tych tendencji jest jedn z konsekwencji wydarze z lutego 2014 roku, zwanych Euromajdanem. Zmiany polityczne (rozpisanie przedterminowych wyborw parlamentarnych, zawetowanie ustawy o jzykach regionalnych z 2012 roku, usunicie przez parlament z urzdu prezydenta Janukowycza) sprawiy, e cz rosyjskojzycznej ludnoci na Ukrainie zacza obawia si dyskryminowania i lekcewaenia jej praw. Najbardziej wyrazistym przejawem niezadowolenia z sytuacji na Ukrainie byo zorganizowanie przez siy prorosyjskie referendum na terenie Autonomicznej Republiki Krymu. 11 marca 2014 roku przyjto deklaracj niepodlegoci Republiki Krymu, a separatyci powoywali si na przykad Kosowa, ktrego prawo oderwania si od Serbii zostao zaakceptowane przez wikszo pastw wiata. 16 marca deklaracja o niepodlegoci Krymu zostaa poparta przez uczestnikw referendum, cho zarwno przedstawiciele rzdu w Kijowie, jak i spoeczno midzynarodowa zgaszay zastrzeenia co do jego legalnoci. Dwa dni pniej prorosyjscy separatyci i wadze Federacji Rosyjskiej zadecydowali o wczeniu Krymu i miasta wydzielonego Sewastopol do Rosji. Decyzja ta nadal nie zostaa zaakceptowana przez spoeczno midzynarodow.

Od kwietnia 2014 roku separatyci i zwolennicy jednoci terytorialnej Ukrainy tocz walki na wschodzie tego kraju. Dane opublikowane przez ONZ w czerwcu 2015 roku mwi, e konflikt pochon ju ponad sze tysicy ofiar. Szacuje si jednak, e liczba ta moe by wiksza, obie strony zaniaj bowiem dane o ponoszonych przez siebie stratach.

separatyci