Senat

W naszym kraju parlament skada si z dwch izb, wyszej i niszej. Senat RP jest izb wysz. Rni si od Sejmu zakresem kompetencji, zadaniami i liczb czonkw.

Historia Senatu RP
Dwuizbowy parlament funkcjonowa w Polsce ju w I Rzeczypospolitej. Wwczas Senat by izb wysz, w skad ktrej wchodzili zazwyczaj biskupi oraz wysocy urzdnicy pastwowi. Mia on charakter rady krlewskiej, organu blisko zwizanego z osob wadcy i odpowiedzialnego za doradzanie mu w kluczowych dla pastwa kwestiach.

Po odzyskaniu przez Polsk niepodlegoci w roku 1918 poszczeglne ugrupowania miay rne opinie na temat sensu przywrcenia dwuizbowego parlamentu. Ostatecznie jednak Senat zosta utworzony w roku 1921, cho jego kompetencje byy wwczas znacznie ograniczone. Dodatkowo od 1935 senatorowie nie byli wybierani w do koca wolnych wyborach, bowiem prawo wyborcze posiadao jedynie ograniczone grono obywateli. Sam Prezydent RP mia prawo do wybrania jednej trzeciej senatorw.

W PRL Senat zosta zniesiony. Przywrcono go dopiero w wyborach, ktre odbyy si w roku 1989. Od tego czasu w Polsce znw panuje system dwuizbowy, a Senat odgrywa wan rol w polskiej polityce.

Zadania i struktura Senatu
Senat jest wysz izb polskiego parlamentu. Skada si ze stu czonkw wybieranych w wyborach powszechnych. Jego kadencja trwa cztery lata. Na czele izby wyszej stoi Marszaek. Przy Senacie dziaa take kilka dodatkowych organw i instytucji – Prezydium Senatu, Konwent Seniorw i rne komisje
Do najwaniejszych zada i kompetencji Senatu naley badanie i zatwierdzanie ustaw proponowanych przez Sejm. Senat musi rwnie wyda zgod na przeprowadzenie przez Prezydenta RP powszechnego referendum, a take na powoanie przez Sejm kandydatw na poszczeglne stanowiska – midzy innymi Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Senat posiada te prawo inicjatywy ustawodawczej.

senat