NATO

North Atlantic Treaty Organization, czyli NATO to organizacja wojskowa majca zagwarantowa wzajemn ochron pastwom czonkowskim. Powstanie NATO przyspieszya II wojna wiatowa i rosnca w si potga ZSRR, przed ktr starali si zabezpieczy alianci po zakoczeniu dziaa wojennych.

NATO swj oficjalny pocztek miao 24 sierpnia 1949 roku, a dokumentem rozpoczynajcym dziaanie paktu by podpisany 4 kwietnia tego samego roku w Waszyngtonie Traktat Pnocnoatlantycki. Na pierwszej radzie NATO zorganizowanej w Nowym Jorku zgromadzili si przedstawiciele 12 pastw, m.in. Woch, Wielkiej Brytanii, Francji, krajw Beneluksu i Stanw Zjednoczonych Ameryki Pnocnej – czyli krajw biorcych udzia w niedawno zakoczonej II wojnie wiatowej. Pierwszymi postanowieniami nowo powstaej organizacji byo opracowanie wariantw taktycznych wojsk w przypadku ewentualnego wybuchu III wojny wiatowej.

Wraz ze zmianami w wiecie, sabncym wycigiem zbroje, w struktury organizacji wchodziy kolejne kraje, jak Turcja czy Niemcy, a 12 marca 1999 roku do NATO przystpia Polska. Przyczenie naszego kraju miao znaczenie strategiczne i pozwolio odgrodzi si zachodniej Europie pastwem czonkowskim od Rosji. Organizacja liczy obecnie 28 czonkw, ktrzy wspieraj si w misjach na caym wiecie. Zjednoczone siy NATO byy obecne m.in. podczas konfliktw na Bakanach w latach 90., w dziaaniach w Afryce i na Bliskim Wschodzie, bray udzia w akcjach przeciwko talibom po atakach na World Trade Center z 11 wrzenia 2001 roku.

nato