Marek Suski

Marek Suski

Marek Suski urodzi si w Grjcu w 1958 roku jako syn Janusza i Aliny. Jest absolwentem Pomaturalnego Studium Zawodowego Technik Teatralnych w Warszawie. Swoje zamiowanie do tej dziedziny sztuki kontynuowa pracujc w Teatrze Wielkim w Warszawie, a nastpnie sprawdzajc si w roli rzemielnika. W latach 1993-1996 Marek Suski peni funkcj kierownika Regionalnego Orodka Kultury w Tarczynie, niewielkiej miejscowoci w wojewdztwie mazowieckim. Jego zwizki z polityk zaczy si dopiero w 1997 roku. To wtedy na okres trzech lat zosta on dyrektorem filii biura Jarosawa Kaczyskiego w Radomiu. Od tego czasu zacza si cisa wsppraca z tym politykiem. Marek Suski uczestniczy w tworzeniu si Porozumienia Centrum, a nastpnie wsptworzy Prawo i Sprawiedliwo.

W wyborach do Sejmu odnis dwie poraki: w 1991 oraz 1993 roku kandydowa do niego bezskutecznie z list Porozumienia Centrum. Dopiero start listy Prawa i Sprawiedliwoci da oczekiwany rezultat. Od tego czasu zasiada on ju w Sejmie pit kadencj. Jest posem na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji. W tym czasie Marek Suski peni w Sejmie rozliczne funkcje: zasiada midzy innymi w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich (od 3 listopada 2005 peni funkcj jej przewodniczcego), Komisji Skarbu Pastwa, a take peni wane role w licznych komisjach nadzwyczajnych. W 2006 zosta honorowym czonkiem wiatowego Zwizku onierzy Armii Krajowej. Z kolei dwa lata pniej pose, gosami prezydium Sejmu, zosta usunity z funkcji wiceprzewodniczcego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. By to efekt niemaego skandalu, jaki wywoaa jedna z wypowiedzi posa z trybuny sejmowej, za ktr zosta on ukarany przez Komisj Etyki Poselskiej. To wydarzenie nie zaszkodzio mu jednak w kolejnych wyborach: w 2011 Marek Suski z powodzeniem ubiega si o reelekcj otrzymujc 17 251 gosw, a w kolejnych wyborach, w 2015, otrzyma mandat poselski dziki praktycznie dwukrotnie wikszej iloci gosw.

Od 2016 roku peni on funkcj wiceprzewodniczcego komisji ledczej ds. Amber Gold.

Pozostali:

Marian Zembala - Mariusz Baszczak - Mariusz Kamiski - Micha Cielak - Micha Dworczyk

marek suski