Lech Kaczyński

Lech Kaczyński – wybitny polski polityk oraz prawnik pełniący w latach 2005-2010 urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Życie prywatne

Lech Aleksander Kaczyński na świat przyszedł 18.06.1949 w Warszawie. Tam w roku 1967 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Ludowego Lotnictwa Polskiego, a następnie podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji. W roku 1980 na Uniwersytecie Gdańskim uzyskał stopień doktora, a w roku 1990 – doktora habilitowanego. W latach 197-1997 jako pracownik naukowy zasiadał na katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. W 978zawarł związek małżeński z Marią, z domu Mackiewicz, z którą miał jedno dziecko – córkę Martę. Jego bratem jest Jarosław Kaczyński, z którym zagrał pamiętną rolę w filmie dla dzieci „ O dwóch takich co ukradli księżyc”

Działalność polityczna

Od początku lat 70-tych Lech Kaczyński był aktywnym członkiem opozycji demokratycznej. W 1981 prezentował gdański NSZZ „Solidarność” na I Krajowym Zjeździe. Podczas strajków w 1988 doradzał strajkującym w Gdańsku stoczniowcom, a wkrótce stał się bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy, który w 1991, jako prezydent, powołał go na stanowisko ministra stanu do spraw bezpieczeństwa. W 2000 roku został ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, a rok później ogłosił powstanie Prawa i Sprawiedliwości, partii z ramienia której w 2002 został wybrany na prezydenta Warszawy, a w 2005 na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Katastrofa smoleńska

Lech Kaczyński zginął tragicznie w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 podczas lotu na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Do katastrofy doszło w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj.

lech kaczyński