Katalonia

Katalonia

Katalonia
Katalonia jest wsplnot autonomiczn Hiszpanii. Stanowi region i krain geograficzn, znajdujc si na Pwyspie Iberyjskim, z orodkiem kulturalnym i administracyjnym w Barcelonie.

Ustrj Katalonii

Ustrj
Barwy narodowe Katalonii nie rni si od tych z innych regionw Hiszpanii i Francji pooonych nad Morzem rdziemnym - to czerwie i zoto, uoone w 4 czerwone pasy na zotym tle. Symbolem bardzo popularnym w Katalonii jest osio, symbolizujcy mdro i spokojne, ale uparte denie do celu. Katalonia usytuowana jest nad Morzem rdziemnym i graniczy z Francj, Andor, a take Aragoni i Walencj. Do Katalonii naley take dua cz departamentu Pireneje Wschodnie we Francji. Wsplnota autonomiczna Katalonii stworzona jest przez cztery prowincje pastwa hiszpaskiego:
Barcelon
Giron
LLeid
Tarragon.
Podstawow jednostk organizacji terytorialnej jest gmina, ktrej zarzd skada si z wjta i radnych. Na te gminy skada si zwykle kilka osiedli, spord ktrych jedno peni rol siedziby gminy. Miasto stoeczne Barcelona ma specjalny ustrj, okrelony ustaw.

Autonomia Katalonii

Po przyjciu nowej konstytucji Hiszpanii w 1978 roku, Katalonia odzyskaa swoj autonomi kulturaln i polityczn i posiada (obok Kraju Baskw), najszersz autonomi spord wszystkich wsplnot autonomicznych. Kataloscy separatyci dyli nieustannie do uzyskania samodzielnoci w ramach Unii Europejskiej.

System wadzy w Katalonii to generalitat. Nazwa pochodzi od redniowiecznej komisji, zoonej z przedstawicieli krla, Kocioa oraz armii, zajmujcej si poborem podatkw. Wspczenie na generalitat Katalonii skadaj si:

Parlament
Prezydencja
Rzd
Wyszy Trybuna Sprawiedliwoci.

katalonia