kara

  • PKO BP wysya klientom upomnienie za 25 z

    PKO BP wysya klientom upomnienie za 25 z

    Karta kredytowa przydaje si na wakacjach i podczas zakupw w sieci. Problemy pojawiaj si wtedy, gdy waciciel plastiku zapomni o terminowej spacie. Bank nie tylko nalicza odsetki, ale take czsto dodatkowe kary. Jeden z klientw PKO BP napis...