Jan Kulczyk

yciorys

Jan Kulczyk urodzi si 24 czerwca 1950 roku w Bydgoszczy. By polskim przedsibiorc, wacicielem przedsibiorstwa nazwanego Kulczyk Holding, mieszczcego si w Warszawie, a take wacicielem grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments, mieszczcego si w Luksemburgu, a take majcego swe biura w Londynie i Kijowie. By najbogatszym czowiekiem w Polsce od 2002 roku. Zmar 29 lipca 2015 roku w Wiedniu.

Studiowa prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zdoby tytu doktora nauk humanistycznych. Prac doktorsk obroni na Wydziale Nauk Spoecznych UAM w roku 1975. Pracowa naukowo w Poznaniu w Instytucie Zachodnim, gdzie peni funkcj czonka komitetu honorowego tego instytutu.
Przez wiele lat y z partnerk: Joann Przetakiewicz. Wczeniej onaty z Grayn Kulczyk i majcy z ni dwoje dzieci: Sebastiana oraz Dominik.

Najbogatszy czowiek w Polsce

Magazyn "Forbes" umieci go na licie (na pierwszym miejscu) najbogatszych ludzi biznesu w Polsce. Byo to w 2012 roku. Jego majtek wynosi wwczas 8,9 mld z. W tygodniku "Wprost" umieszczono za w tym samym czasie informacj, e majtek Kulczyka to 9,7 mld zotych. Amerykanie umiecili Kulczyka na 384 miejscu najbogatszych ludzi na wiecie. A trzynacie razy zaj pierwsze miejsce na licie najbogatszych Polakw w tygodniku "Wprost".

Nagrody

Jan Kulczyk by wielokrotnie nagradzany i otrzymywa rozmaite odznaczenia. Nale do nich przede wszystkim:
- w 1998 roku Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- w 2013 roku Tytu Przyjaciel Nigerii oraz Nagroda Przyjaciel Afryki, a take Pera Honorowa Polskiej Gospodarki w kategorii gospodarka
- w 2012 roku Tytu Mecenasa Kultury
- w 1992 roku Nagroda Kisiela
- w 2015 roku Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagroda im. Ireny Sendlerowej

jan kulczyk