Imigracja

Imigracja to termin z zakresu demografii, który nazywa przemieszczanie się ludzkości na określony teren (zwyczajowo obszar obcego państwa) celem dłuższego pobytu lub stałego osiedlenia się.

Pochodzenie słowa

Słowo imigracja pochodzi z języka łacińskiego. Wywodzi się od oznaczającego „wprowadzać się” czasownika immigrare.

Czym dokładnie jest imigracja?

Zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych za imigrację uznaje się pobyt na danym terytorium, który trwa nie krócej niż 3 miesiące. Jednakże od tej reguły istnieją pewne odstępstwa. Jeśli przyjazd ma charakter turystyczny, religijny (pielgrzymka), dyplomatyczny albo wojskowy (misja) lub jego celem są po prostu odwiedziny, nie jest traktowany jako imigracja, nawet w przypadku, gdy przekroczona zostaje granica 3 miesięcy.

W ujęciu naukowym funkcjonuje podział imigracji na długoterminową i krótkoterminową. O tej pierwsze mówi się, gdy od momentu przybycia na określony obszar mija 12 miesięcy.

Przyczyny imigracji

Przyczyny imigracji dzieli się na ekonomiczne, polityczne, społeczne oraz wywołane klęskami żywiołowymi. Ekonomiczne związane są z poszukiwaniem lepszego miejsca do życia, co ma związek głównie z bardziej opłacalną pracą. Wśród przyczyn politycznych wymienić można m. in. konflikty zbrojne, prześladowania na tle religijnym lub obyczajowym. Do przyczyn społecznych należą zaś np. łączenie rodzin (tu warto zwrócić uwagę na związek z kwestiami ekonomicznym) oraz pragnienie zmiany środowiska społecznego. Migracje wynikające z klęsk żywiołowych związane są z kolei nie tylko ze zniszczeniem infrastruktury mieszkalnej, lecz również ze stanem permanentnego zagrożenia (np. trzęsieniami ziemi lub wybuchami wulkanów).

imigracja