fundacja

  • Przemoc seksualna: W ponad 90 proc. sprawcy bezkarni

    W Polsce istnieje bardzo niski poziom ujawniania przestępstw seksualnych. Przyjmuje się, że ujawnianych jest jedynie około 8 procent tego typu przestępstw - podkreśla Krystyna Żytecka z Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom. W ponad 90 procent...