elipsa

  • Kto wymyślił elipsę?

    Kto wymyślił elipsę?

    Uświadomienie sobie tego, że planety nie krążą wokół Słońca po okręgach tylko elipsach było w astronomii przełomem porównywalnym z przełomem kopernikańskim. Nasz wielki astronom wciąż uważał, że orbita powinna mieć kształt okręgu, figury idealnej ...