Elektrownia atomowa

Elektrownia atomowa jest obiektem przemysłowo-energetycznym, którego zadanie polega na wytwarzaniu energii elektrycznej. Wykorzystuje energię pochodzącą z rozszczepiania jąder atomów. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu wzbogacony uran. Ciepło niezbędne do uzyskania pary wodnej jest w elektrowni jądrowej pozyskiwane z reaktora jądrowego. Energetyka jądrowa jest rozwiązaniem dość nowym, jej początki sięgają lat 50. dwudziestego wieku. Pierwsza elektrownia atomowa została uruchomiona w Związku Radzieckim w roku 1954. Dwa lata później podobna elektrownia powstała w Wielkiej Brytanii, a w roku 1957 – w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze elektrownie jądrowe nie powstawały wcale po to, aby produkować prąd. Miały produkować wzbogacony materiał rozszczepialny niezbędny w procesie produkcji broni jądrowej.

W Polsce nie ma elektrowni jądrowej, ale działa reaktor jądrowy Maria, którym zarządza Instytut Energii Atomowej. Plany budowy polskiej elektrowni atomowej ruszyły w latach 80. dwudziestego wieku. Miejscem jej powstania miał być Żarnowiec na terenie dzisiejszego województwa pomorskiego. Na początku lat dziewięćdziesiątych prace zostały jednak przerwane. Powodem był sprzeciw miejscowej ludności pamiętającej katastrofę w elektrowni jądrowej, do której doszło 26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu w ZSRR. Coraz częściej mówi się jednak o tym, że elektrownia atomowa w Polsce jest inwestycją, dla której nie ma alternatywy.

Pomimo kontrowersji, jakie wzbudza elektrownia atomowa, sama energetyka jądrowa jest postrzegana jako rozwiązanie z licznymi zaletami. Za najbardziej istotne uważa się: brak zależności od warunków atmosferycznych, brak emisji pyłów i dwutlenku węgla oraz możliwość uniezależnienia się od dostaw energii elektrycznej z innych państw, co wzmacnia poziom bezpieczeństwa energetycznego.

elektrownia atomowa