Deficyt budetowy

Deficyt budetowy to konsekwencja wydatkw wyszych ni dochody. O deficycie budetowym mwi si w konkretnym okresie rozliczeniowym. Jest nazywany rokiem budetowym i nie musi by identyczny z rokiem kalendarzowym. Ekonomici najczciej wyrniaj trzy typy deficytu budetowego. Z deficytem rozliczeniowym mamy do czynienia wwczas, gdy przedmiotem analizy jest faktyczna rnica pomidzy wydatkami oraz dochodami, a z deficytem strukturalnym – gdy analizie poddaje si warto hipotetyczn. Czsto wspomina si rwnie o deficytach cyklicznych powizanych z tak zwanymi cyklami koniunkturalnymi.

Nie ma jednej przyczyny deficytu budetowego. Najczciej jest on konsekwencj zwikszania wydatkw budetowych szybciej ni pozwala na to dynamika przychodw. Deficyt budetowy moe pojawi si rwnie wwczas, gdy wydatki s utrzymywane na umiarkowanym poziomie, przychody nie pojawiaj si jednak w prognozowanym tempie i wysokoci. Deficyt budetowy pastwa bywa te czasem dziaaniem planowanym. Jest jedn z konsekwencji pobudzania wzrostu gospodarczego i pojawia si w momencie, w ktrym utrzymaniu wydatkw na dotychczasowym poziomie towarzyszy obnienie obcie podatkowych.

Ograniczanie wysokoci deficytu budetowego moe si odbywa na kilka sposobw. Rozwizaniem skutecznym, cho powodujcym niezadowolenie spoeczne, jest podniesienie podatkw. Czst praktyk jest rwnie prywatyzacja, a wic sprzeda majtku, ktry jest wasnoci pastwa. Najbardziej naturalnym sposobem radzenia sobie z deficytem moe wydawa si ograniczenie wydatkw. Skutkuje to jednak niezadowoleniem na tyle duym, e pastwa staraj si nie naduywa tej moliwoci. Sam deficyt budetowy pastwa jest zreszt zjawiskiem naturalnym. Co wicej, przyjmuje si, e jeli utrzymuje si na poziomie kilku procent, nie jest powodem do niepokoju.

deficyt budetowy