Wprost

Wprost

Wprost - polski tygodnik spoeczno-polityczny ukazujcy si w poniedziaki. Wprost wydawany jest od 1982 roku, pocztkowo w Poznaniu, a od 2000 roku w Warszawie. Redaktorem naczelnym od 2016 roku jest Jacek Pochopie.

Historia Wprost

Pierwsze wydanie tygodnika Wprost pojawio si 5 grudnia 1982 roku. W latach 1982 do 1989 Wprost by tygodnikiem regionalnym Wielkopolski. W 1989 sta si tygodnikiem oglnopolskim.
W 2000 roku redakcja gazety przeniesiona zostaa do Warszawy, wydawc, po zakupie 80% udziaw w Agencji Wydawniczo-Reklamowej "Wprost", zosta PMPG Polskie Media

Redakcja Wprost

Funkcj redaktorw naczelnych Wprost penili:
Marek Krl (1989-2006),
Piotr Gabryel (maj 2006 - stycze 2007),
Stanisaw Janecki (2007 - 2010),
Katarzyna Kozowska (penica obowizki redaktora naczelnego od lutego do maja 2010),
Tomasz Lis (2010 - 2012),
Micha Kobosko (2012-2013),
Sylwester Latkowski (2013 - 2015),
Tomasz Wrblewski (2015 - 2016).
Redaktorami Wprost byli m.in. Micha Majewski, Karolina Korwin Piotrowska, Agnieszka Burzyska, Izabela Smoliska.
Rozpoznawalno Wprost
Wprost, wedug Instytutu Monitorowania Mediw, jest najczciej cytowanym przez inne media tygodnikiem i jednym z czciej cytowanych mediw w ogle.
Wprost 14 czerwca 2014 roku opublikowa stenogramy, ktre przyczyniy si do wybuchu afery podsuchowej.
Tygodnik Wprost znany jest z prowadzenia listy 100 najbogatszych Polakw tygodnika "Wprost" (od 1990 roku), lisy 100 najbardziej wpywowych Polakw i przyznawania tytuu Czowieka Roku wedug "Wprost" (od 1992 roku).

Wprost