Tygodnik Powszechny

Tygodnik Powszechny to katolicki tygodnik, ktry ukazuje si w Polsce od 1945 r. Zosta zaoony przez kard. Adama Stefana Sapieh. Obejmuje tematyk spoeczno-kulturaln. Jego pierwszy numer ukaza si 24 marca 1945 r. Z pocztku w skad komitetu redakcyjnego wchodzili: Jerzy Turowicz, ks. Jan Piwowarczyk, Konstanty Turowski oraz Maria Czapska. Na amach pisma publikowali m. in.: Karol Wojtya, Czesaw Miosz, Zbigniew Herbert, Leszek Koakowski, Stanisaw Lem, Jacek Woniakowski, Jerzy Zawieyski, Stefan Wilkanowicz, Wadysaw Bartoszewski czy Tadeusz Kudliski.

Prezentowane wartoci przez rodowisko Tygodnika

Tygodnik Powszechny reprezentuje w swej tematyce ekumenizm. Godzi on wartoci wiary chrzecijaskiej z wartociami liberalizmu. Z tego powodu czsto na jego amach s przedstawiane dialogi z ateistami, innowiercami lub osobami wtpicymi w wierze. Jarosaw Gowin okreli Tygodnik jako reprezentanta nurtu kocioa otwartego (do ktrego inspiracj jest personalizm chrzecijaski). Publicyci Tygodnika Powszechnego to przede wszystkim osoby otwarte na dialog, zdolne do pjcia na kompromis oraz szanujce odmienno i rnorodno pogldw.

Dziay oraz dodatki tematyczne

Wrd dziaw Tygodnika Powszechnego wyrnia si: dzia Wiara, Kultura, Kraj, wiat, Telewizja, Nauka oraz Krakw.
Dodatki tematyczne do Tygodnika to m. in.: Ucho Igielne, Apokryf, Parafia, Kontrapunkt, Magazyn literacki, Historia w Tygodniku, Unia dla Ciebie, Nowa Europa Wschodnia, Europa rodka, Cybertygodnik.

Tygodnik Powszechny