Telewizja Trwam

Telewizja Trwam

Telewizja Trwam jest polską stacją telewizyjną, o profilu religijnym, ale także edukacyjno - poradnikowym. Siedziba stacji należącej do Fundacji Lux Veritatis mieści się w Toruniu. Telewizja Trwam dysponuje własnym teletekstem - TRWAM -TEXT, co stanowi ogromne ułatwienie dla osób niesłyszących. Obecnie, oprócz Torunia, stacja ma swoje siedziby także w Lublinie, Warszawie, Chicago i Toronto. Funkcję dyrektora pełni o. Tadeusz Rydzyk, zaś wicedyrektora - o. Jan Król CSsR. Telewizja możliwa jest do odbioru drogą naziemną.

Historia Telewizji Trwam

Telewizja Trwam koncesję na emisję programu uzyskała w marcu 2003 roku, a miesiąc później rozpoczęła nadawanie. Pierwszym programem wyemitowanym na tym kanale była transmisja z okazji 750 rocznicy zjazdu drohiczyńskiego. Jeszcze w tym samym miesiącu TV Trwam rozpoczęła regularne nadawanie drogą satelitarną, co zainaugurowała modlitwą Anioł Pański o godzinie 18:00. a także serwisem informacyjnym. Stacja jest w posiadaniu Fundacji Lux Veritatis, która środki na działalność pozyskuje od widzów, którzy wpłacają datki na jej konto. Telewizja Trwam nie posiada statusu nadawcy społecznego i może emitować reklamy (w przeciwieństwie do Radia Maryja), jednak reklamy pojawiają się rzadko i stanowią niewielki odsetek zysków stacji. TV Tram rozpoczęła monitorowanie oglądalności w 2006 roku, a średnia oglądalność minutowa w 2006 roku wynosiła 9 tys. Od lutego 2011 roku kanał dostępny jest również za pośrednictwem iPhone'a i iPada. W sierpniu 2009 roku Fundacja Lux Veritatis uzyskała zgodę od Telewizji Polskiej na bezpłatne korzystanie ze zbiorów archiwalnych telewizji publicznej w zakresie tematyki religijnej i materiałów społeczno - historycznych.

Telewizja Trwam