TNS Polska

TNS Polska to przedsiębiorstwo, które zajmuje się monitorowaniem, sondowaniem i badaniem opinii publicznej. Agencja powstała w marcu 2012 r., gdy doszło do połączenia spółek TNS OBOP (Ośrodek Badania Opinii Publicznej) oraz Pentor Research International.

Zarys historii TNS Polska

W 1958 r. decyzją Włodzimierza Sokorskiego, dziennikarza, publicysty, byłego ministra kultury, utworzony został Ośrodek Badania Opinii Publicznej. Instytucję powołano do życia jako następczynię Redakcji Badania Opinii Publicznej. Oznaczało to, że OBOP był jednostką zależną od Telewizji. Dopiero w 1994 r. uzyskał samodzielność, a już 4 lata później został sprywatyzowany.

Prywatyzacja TNS Polska

W 1998 r. 60% akcji OBOP-u zostało wykupionych przez agencję badawczą o międzynarodowym zasięgu TNS (Taylor Nelson Sofres), 40% wciąż pozostawało w posiadaniu TVP. W 2011 r. TNS dokonał całkowitego przejęcia udziałów.

W 2012 r. nastąpiło połączenie OBOP-u z Pentor Research International. Powstała w jego wyniku instytucja znana jest dzisiaj jako TNS Polska, przynależąca do grupy Kantar TNS.

Najważniejsze usługi świadczone przez TNS Polska

TNS Polska świadczy szeroki zakres usług z dziedziny badania społecznego oraz doradztwa biznesowego. Agencja prowadzi badania konsumenckie i sondaże polityczne, wykonuje analizy rynku itp. Oferta TNS Polska skierowana jest obecnie zarówno do instytucji publicznych, jak i firm prywatnych.

Elastyczność TNS Polska, jeśli chodzi o dobór metod i technik badawczych (badania ilościowe i jakościowe), sprawia, że agencja działa dzisiaj na wielu płaszczyznach, dostarczając nowoczesne rozwiązania marketingowe wielu branżom.

TNS Polska