Strefa Gazy

Strefa Gazy jest obszarem na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Graniczy z Egiptem i Izraelem, a jej długość to około 41 kilometrów. Zajmuje powierzchnię około 360 kilometrów kwadratowych i obecnie jest administrowana przez władze Autonomii Palestyńskiej. Nie uznaje się jej za część jakiegokolwiek państwa. O obszarze tym mówi się również jako o jednej z części państwa Palestyna, które mogłoby uzyskać niepodległość w bliżej nieokreślonej przyszłości. Według danych statystycznych, w Strefie Gazy mieszka około 1,5 miliona osób. Szacuje się, że ponad milion to palestyńscy uchodźcy, nad którymi opiekę sprawuje formalnie międzynarodowa agencja UNRWA. Zdecydowana większość mieszkańców to sunnici, w Strefie Gazy znajduje się jednak również niewielka społeczność chrześcijańska.

Formalnie nazwa Strefa Gazy jest wykorzystywana od roku 1949. Jest to konsekwencja wojny izraelsko-arabskiej, do której doszło po proklamacji niepodległości przez Izrael w roku 1948. Jednym z następstw konfliktu zbrojnego było zajęcie obszaru Gazy przez Egipt. Okres egipskiej okupacji Gazy trwał do roku 1967. 28 września 1948 roku na terenach dzisiejszej Strefy Gazy ogłoszono powstanie rządu palestyńskiego. Choć jednak proklamował on powstanie niezależnego państwa Palestyna, rząd w Gazie był uzależniony od decyzji zapadających w Egipcie. W pewnym momencie jego siedziba została zresztą przeniesiona z portu Gaza do Kairu. Przełomowa dla historii Strefy Gazy okazała się wojna sześciodniowa, która wybuchła w roku 1967. Jej konsekwencją było zajęcie tego obszaru przez Izrael oraz budowa na jego terenie osiedli żydowskich.

Porozumienie z Oslo z maja 1994 roku zakończyło formalnie okupację części obszaru Strefy Gazy przez Izrael (wyjątek stanowią osiedla żydowskie i tereny wojskowe). Od tego czasu rozpoczęto też tworzenie struktur Autonomii Palestyńskiej. Od 2007 roku proces normalizacji stosunków w regionie znowu uległ wyraźnemu spowolnieniu. Jedną z przyczyn jest wynik palestyńskich wyborów parlamentarnych. Strefa Gazy znajduje się pod kontrolą organizacji Hamas, uznawanej przez społeczność międzynarodową za organizację terrorystyczną.

Strefa Gazy