Romowie

Romowie to specyficzna grupa etniczna, zwana także nieterytorialnym narodem. Korzenie tej grupy sięgają Indii. W Polsce, funkcjonuje potoczna nazwa narodowości romskiej – cyganie.

Romowie i ich charakterystyka
Nie da się w jednoznaczny sposób scharakteryzować tej grupy etnicznej, ponieważ jest niezwykle zróżnicowana, zarówno pod względem kulturowym, jak i językowym. Członkowie zamieszkują praktycznie w każdym kraju na świecie, tworząc tzw. diaspory. Największe skupiska znajdują się w krajach Ameryki Południowej oraz Europy. Jedyny wspólny mianownik wszystkich grup, określanych mianem Romów, to kultura i system wartości, oparty o specyficzne zwyczaje oraz kodeks postępowania. Poszczególne grupy posługują się dialektami języka romskiego oraz językami krajów, które zamieszkują. Zróżnicowanie religijne cyganów obejmuje wszystkie religie monoteistyczne oraz inne wierzenia.

Romowie w Polsce
Pierwsze wzmianki o charakterze historycznym o cyganach w Polsce sięgają początków XV wieku. Zmieniające się uwarunkowania polityczno – społeczne pozwalały na okresowe, spokojne współistnienie grupy w polskim społeczeństwie. W okresach szczególnego napięcia politycznego pojawiały się różnorodne prześladowania. Szczególnie dużym uznaniem cieszyła się natomiast kultura romska, która odznacza się wysokim kunsztem muzycznym i zdolnościami w zakresie kowalstwa. Obecnie na terenach Polski zamieszkuje kilka grup Romów, które wydzieliły się ze społeczności napływowych z różnych rejonów świata. Część z nich prowadziła jeszcze do niedawna koczowniczy tryb życia.

Cyganie w Polsce
Hermetyczność cyganów w Polsce oraz różnorodne naleciałości kulturalno – społeczne powodują, iż grupa ta jest postrzegana dość krytycznie. Ostracyzm wiąże się ze specyficznym wyobrażeniem cyganów. W efekcie nie integrują się oni społecznie, na przykład nie posyłają dzieci do publicznych szkół. Szykany ze strony innych dzieci, słaba znajomość języka polskiego oraz skupienie na kultywowaniu tradycyjnych wartości, nie pozwala na pokonywanie barier u najmłodszych, dając w efekcie długofalowe, negatywne skutki.

Romowie