Rafa Dutkiewicz

Rafa Dutkiewicz to przedsibiorca i polityk urodzony 6 lipca 1959 roku w Mikstacie. W 2002 roku obj urzd prezydenta Wrocawia. Prywatnie ma on Ann, z ktr wychowuje dwoje dzieci. Ju w latach 70. i 80. dziaa w wielu organizacjach, np. w ZHP. By take organizatorem Tygodni Kultury Chrzecijaskiej we Wrocawiu oraz przewodniczcym Towarzystwa Stypendialnego im. Adama Mickiewicza.

Rafa Dutkiewicz studia ukoczy w 1982 roku. Jest absolwentem Wydziau Podstawowych Problemw Techniki Politechniki Wrocawskiej, na ktrym ukoczy matematyk stosowan. W 1985 roku uzyska tytu doktorski na Wydziale Filozofii Chrzecijaskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas stanu wojennego nalea do Solidarnoci, a w 1989 roku by sekretarzem Komitetu Obywatelskiego. Rok pniej zosta przewodniczcym wrocawskiego Komitetu Obywatelskiego. W 1991 roku startowa w wyborach parlamentarnych z listy Unii Demokratycznej, lecz nie uzyska mandatu poselskiego. Dwa lata pniej take bez sukcesu startowa w wyborach do senatu.

W 2002 roku Rafa Dutkiewicz zosta wybrany na prezydenta Wrocawia, a jego kandydatur popiera byy prezydent miasta – Bogdan Zdrojewski oraz Platforma Obywatelska. Startowa rwnie w kolejnych wyborach – w 2006 oraz 2010 roku i dwa razy wygra w pierwszej turze. Za prezydentury Rafaa Dutkiewicza do Wrocawia przeniesiono z Cieszyna festiwal filmowy Era Nowe Horyzonty, reaktywowano festiwal Jazz Nad Odr, a Wrocaw wybrano europejsk stolic kultury 2016. Podczas Mstrzostw Europy w pice nonej w 2012 roku organizowanych w Polsce Wrocaw by jednym z miast - gospodarzy. W 2010 roku Dutkiewicz zosta czonkiem Narodowej Rady Rozwoju. W 2014 roku ponownie startowa w wyborach na prezydenta Wrocawia. Wygra wwczas w drugiej turze. Rok pniej nalea do zaoycieli komitetu wyborczego Bronisawa Komorowskiego w wyborach prezydenckich. Ma m.in. Krzy Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Order Legii Honorowej.

Rafa Dutkiewicz