Rafał Dutkiewicz

Rafał Dutkiewicz to przedsiębiorca i polityk urodzony 6 lipca 1959 roku w Mikstacie. W 2002 roku objął urząd prezydenta Wrocławia. Prywatnie ma żonę Annę, z którą wychowuje dwoje dzieci. Już w latach 70. i 80. działał w wielu organizacjach, np. w ZHP. Był także organizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu oraz przewodniczącym Towarzystwa Stypendialnego im. Adama Mickiewicza.

Rafał Dutkiewicz studia ukończył w 1982 roku. Jest absolwentem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, na którym ukończył matematykę stosowaną. W 1985 roku uzyskał tytuł doktorski na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas stanu wojennego należał do Solidarności, a w 1989 roku był sekretarzem Komitetu Obywatelskiego. Rok później został przewodniczącym wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego. W 1991 roku startował w wyborach parlamentarnych z listy Unii Demokratycznej, lecz nie uzyskał mandatu poselskiego. Dwa lata później także bez sukcesu startował w wyborach do senatu.

W 2002 roku Rafał Dutkiewicz został wybrany na prezydenta Wrocławia, a jego kandydaturę popierał były prezydent miasta – Bogdan Zdrojewski oraz Platforma Obywatelska. Startował również w kolejnych wyborach – w 2006 oraz 2010 roku i dwa razy wygrał w pierwszej turze. Za prezydentury Rafała Dutkiewicza do Wrocławia przeniesiono z Cieszyna festiwal filmowy Era Nowe Horyzonty, reaktywowano festiwal Jazz Nad Odrą, a Wrocław wybrano europejską stolicą kultury 2016. Podczas Mstrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku organizowanych w Polsce Wrocław był jednym z miast - gospodarzy. W 2010 roku Dutkiewicz został członkiem Narodowej Rady Rozwoju. W 2014 roku ponownie startował w wyborach na prezydenta Wrocławia. Wygrał wówczas w drugiej turze. Rok później należał do założycieli komitetu wyborczego Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich. Ma m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Order Legii Honorowej.

Rafał Dutkiewicz