Radio Maryja

Radio Maryja


Radio Maryja jest polską rozgłośnią radiową, o profilu społeczno - katolickim. Została powołana do życia 8 grudnia 1991 roku w Toruniu, z woli zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Obecnie Radio Maryja ma największy zasięg w Polsce jeśli chodzi o rozgłośnie religijne. Część audycji w Radiu Maryja pokrywa się odbywającą się w tym czasie transmisją na kanale Telewizja Trwam.

Historia Radio Maryja

Pomysłodawcami założenia Radia Maryja był o. Tadeusz Rydzyk wraz z Iwano Pietrobellim, co miało miejsce w lutym 1990 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Rok później zgodę na to wyraził prowincjał oo. redemptorystów w Polsce. Już w czerwcu 1991 roku Radio Maryja otrzymało pierwsze pozwolenia na stacje nadawcze, które zlokalizowane zostały w Toruniu i Bydgoszczy. Regularne nadawanie programu stacja rozpoczęła w grudniu 1991 roku, jako stacja lokalna. Również jako radio lokalne otrzymywało kolejne koncesje, nie startując jednak do konkursu na koncesję ogólnokrajową. Niektóre diecezje udostępniały Radiu Maryja swoje częstotliwości radiowe, otrzymane wcześniej od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 1994 roku KRRiT przyznała rozgłośni siedmioletnią koncesję ogólnopolską i zagwarantowała 80 % pokrycia powierzchni Polski. Radio Maryja uzyskało także status nadawcy społecznego, pod warunkiem zrzeczenia się emisji reklam. Skutkowało to również zmniejszeniem opłaty koncesyjnej aż o 80 %. W 2008 roku Radio Maryja, wraz z Telewizją Trwam i Naszym Dziennikiem otrzymało medal Millitio pro Christo jako uznanie wzorowego pełnienia misji pasterskiej, dającej świadectwo najwyższych wartości, takich jak prawda i umiłowanie Ojczyzny.

Radio Maryja