Petro Poroszenko

Petro Poroszenko urodzi si 26 wrzenia 1965 roku w Bogradzie na Ukrainie. W 2014 roku zosta prezydentem tego kraju. Wczeniej by ministrem spraw zagranicznych oraz ministrem rozwoju gospodarczego i handlu. Z wyksztacenia jest ekonomist. Prywatnie m Maryny Poroszenko, z ktr ma czworo dzieci: Oeksija i Mychaja oraz Oeksandr i Jewhenij.

Petro Poroszenko jest absolwentem Uniwersytetu Kijowskiego, na ktrym ukoczy studia ekonomiczne. Po studiach zosta przedsibiorc i szybko dorobi si duego majtku. Najbardziej znany jest z dziaalnoci w brany spoywczej, dziki ktrej przylgn do niego przydomek krla czekolady. Jednak Poroszenko nie skupia si wycznie na biznesie. Zaj si take polityk i kilka razy uzyska mandat deputowanego do Rady Najwyszej, czyli ukraiskiego parlamentu jednoizbowego. W latach dziewidziesitych zwiza si ze Zjednoczon Socjaldemokratyczn Parti Ukrainy, z ktrej postanowi odej w 2001 roku. Wwczas utworzy Parti Solidarno. Petro Poroszenko mia duy udzia w pomaraczowej rewolucji. Nalea do jej przywdcw, a take by jednym z wikszych sponsorw tego przedsiwzicia.

W 2004 roku Petro Poroszenko zosta kierownikiem Rady Bezpieczestwa Narodowego i Obrony. Jednak nie peni dugo tej funkcji. Sam ustpi ze stanowiska po kilku miesicach pracy z powodu konfliktu z Juli Tymoszenko, ktra bya wwczas premierem Ukrainy. W 2007 roku Poroszenko obj funkcj przewodniczcego rady Narodowego Banku Ukrainy. W latach 2009–2010 by ministrem spraw zagranicznych, a w 2012 roku zosta ministrem rozwoju gospodarczego i handlu. W 2013 roku by jednym ze sponsorw protestw antyrzdowych. Doprowadziy one do zmiany ukraiskiej wadzy. Poroszenko wystartowa w wyborach prezydenckich w 2014 roku i zwyciy ju w pierwszej turze, zyskujc 54,7 % gosw wyborcw. W tym samym roku zosta odznaczony polskim Orderem Ora Biaego.

Petro Poroszenko