Parlament Europejski

Parlament Europejski to instytucja powoana w ramach Unii Europejskiej. Jej czonkowie wybierani s przez obywateli pastw unijnych, a ich kadencja trwa 5 lat. Oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje si w Strasburgu, cho to w Brukseli odbywa si wikszo obrad. Bruksela jest rwnie siedzib komisji parlamentarnych oraz biur poselskich i wadz klubw. Cz jednostek Parlamentu Europejskiego mieci si rwnie w Luksemburgu. Tam swoje siedziby maj: biblioteka, sekretariat generalny oraz zaplecze techniczne.

Parlament Europejski zaoony zosta w 1951 roku. Obecna nazwa instytucji pojawia si 1962 roku. Na pocztku wybr czonkw jego czonkw przypada parlamentarzystom krajw nalecych do Unii Europejskiej. Zmienio si to w 1979 roku, kiedy odbyy si pierwsze bezporednie wybory do Parlamentu Europejskiego. Obecnie w Parlamencie zasiada 751 eurodeputowanych. Swoich kandydatw mog zgasza partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. W Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych jest 13 okrgw. S to okrgi: gdaski, dwa warszawskie, krakowski, katowicki, bydgoski, lubelski, dzki, olsztyski, rzeszowski, poznaski, gorzowski oraz wrocawski. Gosowanie odbywa si podobnie jak wybory do Sejmu. Gosujc na kandydata, gosuje si take na list komitetu wyborczego. Podczas przeliczania gosw stosowana jest metoda d’Hondta. Mandaty s dzielone wycznie na komitety, ktre uzyskay przynajmniej 5% gosw. Na wyniki gosowania moe mie wpyw frekwencja wyborcza.

Parlament ma przewodniczcego, ktry wybierany jest przez posw na kadencj trwajca 2,5 roku. Do jego zada naley kierowanie obradami, zwoywanie sesji oraz reprezentowanie Parlamentu Europejskiego na arenie wiatowej. Parlament to organ prawodawczy Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest rwnie uchwalanie budetu i przyznawanie rodkw poszczeglnym pastwom czonkowskim. Nie ma on jednak inicjatywy ustawodawczej. To naley do uprawnie specjalnej komisji.

Parlament Europejski