OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych to organizacja powstała w 1984 roku z inicjatywy związków zawodowych oraz zrzeszenia związków zawodowych. Działa w całej Polsce. OPZZ zajmuje się obroną praw i interesów pracowników, emerytów, bezrobotnych i rencistów.

OPZZ działa na podstawie aktów prawnych, dotyczących stosunku pracy, związków zawodowych, konsultacji z pracownikami, inspekcji pracy, rozwiązywania sporów. OPZZ postawiło sobie za cel ochronę: praw i interesów zarówno zawodowych, jak i socjalnych pracowników oraz całych związków.

Naczelną władzę w OPZZ sprawuje Kongres. Między posiedzeniami Kongresu organizacją zarządza Rada składająca się z ponad dziewięćdziesięciu członków. Określają oni plan działania OPZZ, sposób realizacji celów i ich koszty. Prezydium OPZZ składa się z około trzydziestu członków. W skład komórek organizacyjnych OPZZ wchodzi również Komisja Rewizyjna, która składa się z dziesięciu członków. Do jej zadań należy kontrolowanie wojewódzkich jednostek rewizyjnych. Ponadto w każdym z województw w Polsce działa Rada Wojewódzka.

Członkiem OPZZ może zostać każda ogólnokrajowa organizacja związków zawodowych. Do OPZZ od początku istnienia przyłączyło się już ponad osiemdziesiąt takich organizacji z dziewięciu branż.

OPZZ powstało na pomocy porozumienia z 24 listopada 1984 roku, dotyczącego ustawy ws. związków zawodowych z 1982 roku. Początkowo OPZZ podlegało PZPR, potem podporządkowało się SLD. Od 1985 do 1998 roku OPZZ podlegało światowej Federacji Związków Zawodowych. W 2006 roku OPZZ przejęła Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.

OPZZ