Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia to najwaniejsza instytucja w polskim systemie opieki zdrowotnej, odpowiadajca za rozdzielanie funduszy z obowizkowych skadek ubezpieczenia zdrowotnego.

Oficjalnie Fundusz zosta powoany w miejsce kas chorych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych.

Centrala NFZ, na ktrej czele stoj prezes i 10-osobowa rada, ktr na 5-letni kadencj mianuje premier, znajduje si w Warszawie. Fundusz podzielony jest na 16 oddziaw wojewdzkich, ktrymi kieruj dyrektorzy i rady oddziaw wojewdzkich.

Zadania NFZ to m.in. wybieranie najkorzystniejszych ofert, monitorowanie bazy pacjentw, promocja zdrowia w mediach. Dziaajce na terenie kadego wojewdztwa oddziay NFZ odpowiadaj za wybr orodkw zdrowia, na ktrych usugi wystpuje na danym terenie zapotrzebowanie, a podpisanie umowy o wsppracy z NFZ gwarantuje danej placwce pewnego rodzaju bezpieczestwo. Kolejnym zadaniem Funduszu jest finansowanie wiadcze opieki zdrowotnej osobom, ktre nie maj opacanych skadek, a musz skorzysta z usug lekarskich. Oprcz tego NFZ odpowiada za wdraanie nowych projektw poprawiajcych jako usug, promocj zdrowia i zdrowego stylu ycia w spoeczestwie.

Narodowy Fundusz Zdrowia