NOP – Narodowe Odrodzenie Polski

NOP, czyli Narodowe Odrodzenie Polski to radykalna organizacja, ktra gosi nacjonalizm, narodowy radykalizm oraz antyglobalizm.

NOP – historia powstania
Za pocztek istnienia obecnej formy NOP mona uzna rok 1981. Jej czonkowie prowadzili wwczas dziaalno opozycyjn wobec wadz komunistycznych, gwnie publikujc nielegalne czasopismo Jestem Polakiem. W latach 90. XX wieku zarejestrowana zostaa jako partia polityczna, jednake nie uzyskaa znaczcego poparcia w kolejnych wyborach, zarwno parlamentarnych jak i samorzdowych. Ugrupowanie koncentruje si na wydawaniu pisma Szczerbiec oraz organizowaniu manifestacji i akcji propagandowych.

NOP – wyrazista ideologia
Narodowe Odrodzenie Polski przeciwstawia si czonkostwu naszego kraju w strukturach NATO oraz Unii Europejskiej – argumentujc to utrat suwerennoci oraz niezalenoci militarnej. Ponadto ruch przeciwstawia si wszelkim formom eutanazji i aborcji. Postuluje przywrcenie kary mierci w cile okrelonych przypadkach oraz zradykalizowanie polityki ekologicznej, aby chroni rodowisko naturalne. W kwestiach gospodarczych NOP opowiada si za korporacjonizmem w wersji katolickiej, ktry miaby przeciwstawi si kapitalizmowi bd komunizmowi. Wrd hase ugrupowania znajduj si take: nacjonalizacja wybranych gazi przemysu – obejmujcych najbardziej strategiczne dziedziny gospodarki, antysemityzm (zwaszcza krytyka prowadzenia polityki przez Izrael) oraz sprzeciw wobec promocji homoseksualizmu.

NOP – symbole, struktura
Oglnokrajowym liderem tej partii jest Adam Gmurczyk. Narodowe Odrodzenie Polski korzysta z symboli Falangi, czyli biaej rki trzymajcej miecz, umiejscowionej na zielonym tle. W logo znajduje si take biao–czerwony pomie, ktry ma nawizywa symbolicznie do podobnych formacji, istniejcych we Francji czy we Woszech.

NOP