Muzeum Auschwitz

Pastwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Owicimiu znane pod skrcon nazw Muzeum Auschwitz to instytucja powoana do ycia w roku 1947. Wrd inicjatorw jej powstania znajdowali si midzy innymi byli winiowie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau pragncy, aby obz w Owicimiu przetrwa w zbiorowej pamici. Muzeum w Owicimiu jest podporzdkowane bezporednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od roku 1979 znajduje si na licie wiatowego Dziedzictwa tworzonej przez UNESCO.

Muzeum Auschwitz stawia sobie dwa cele. Pierwszym jest konserwacja i dbanie o zabytki oraz liczcy blisko 200 hektarw teren obozu. Drugim jest edukacja, muzeum w Owicimiu ma by bowiem miejscem, w ktrym mona dowiedzie si, jakie byy losy obozu i jego winiw. Muzeum prowadzi midzy innymi dziaalno naukow, badawcz i wydawnicz. Jego pracownicy odpowiedzialni s za organizowanie uroczystoci upamitniajcych tych, ktrzy stracili w obozie ycie.

Teren Muzeum Auschwitz obejmuje dwie czci dawnego kompleksu obozowego: Auschwitz I Stammlager oraz Auschwitz II Birkenau. Osoby odwiedzajce obz Auschwitz mog zobaczy midzy innymi 150 obiektw, blisko 300 ruin, ramp, ogrodzenie, autentyczne drogi budowane w czasach funkcjonowania obozu i archiwalia, ktre udao si zachowa po jego ewakuacji. Na uwag zasuguje rwnie blisko sto tysicy tak zwanych obiektw ruchomych. S to midzy innymi walizki winiw, przedmioty codziennego uytku oraz te, ktre byy wykorzystywane przez personel obozowy.

Wspczenie jest to najczciej odwiedzane muzeum tego typu w caej Europie. Rocznie pojawia si w nim ponad milion zwiedzajcych z rnych krajw i kontynentw.

Muzeum Auschwitz