Ministerstwo rodowiska

Ministerstwo rodowiska to instytucja utworzona 26 padziernika 1999 roku na mocy ustawy Rady Ministrw. Siedziba ministerstwa znajduje si przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie. M zajmuje si ochron gospodarki wodnej i rodowiska.

W skad Ministerstwa wchodzi jedenacie departamentw: prawny, zasobw wodnych, ekologiczny, funduszy ekologicznych, geologii i koncesji, rozwoju, gospodarki odpadami, lenictwa oraz ochrony przyrody, nadzoru geologicznego, ochrony powietrza i rodowiska, strategii oraz komunikacji. Dodatkowo w Ministerstwie rodowiska funkcjonuje pi biur: ministra, kontroli i audytu, kadr oraz szkole, finansw.

Ministerstwem rodowiska zarzdza Minister rodowiska wraz z dwoma Sekretarzami Stanu i czterema Podsekretarzami Stanu.

W kompetencji ministra znajduj si m.in. Krajowa Gospodarka Wodna i Wyszy Urzd Grniczy. Dyrektor Generalny Ministerstwa rodowiska sprawuje rwnie piecz nad: Pastwowymi Gospodarkami Lenymi, warszawskim Nasiennictwem Lenym i NFOiGW. Ministerstwo rodowiska wsppracuj z instytutami badawczymi oraz prowadzi szkoy lene na terenie caego kraju. Nadzoruje oraz zarzdza ponad pidziesicioma Parkami Narodowymi. Dodatkowo wsptworzy programy dotyczce infrastruktury i rodowiska na terenie kraju, a take we wsppracy z Uni Europejsk oraz krajami niezrzeszonymi w Unii.

Co roku dziaalno Ministerstwa rodowiska pochania z budetu pastwa ok. 2 100 000 tys. z.

Ministerstwo rodowiska