Midzynarodowa Stacja Kosmiczna

Midzynarodowa Stacja Kosmiczna to najwikszy jak dotychczas sztuczny satelita naszej planety. Mona j obserwowa take z terytorium naszego kraju – szczeglnie dobre warunki wystpuj co kilka tygodni.

Midzynarodowa Stacja Kosmiczna w liczbach
Docelowo stacja kosmiczna ma si skada z 16 gwnych czci. Pierwsze pojawiy si na orbicie w 1998 roku. Wymiary stacji to okoo 100 metrw x 110 metrw x 30 metrw. Zasilana jest wiatem sonecznym, dlatego ma tak rozoyste panele, ktre pozyskuj dla niej energi. Zazwyczaj stacja porusza si na wysokoci od 400 km do 430 km nad Ziemi i osiga przy tym prdko przekraczajc 27 700 km/h. Najczciej jej zaog stanowi 6 astronautw, ktrzy dowoeni s na miejsce wahadowcami.

Midzynarodowa Stacja Kosmiczna nad Polsk
Widoczno Midzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Polsk jest zrnicowana i zwizana przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi. Najwczeniej przeloty stacji s widoczne w grudniu – kiedy zmierzch zapada wyjtkowo szybko. Zazwyczaj jest to kilka minut, podczas ktrych mona zauway j na horyzoncie. Niektre z przelotw odbywaj si w warunkach wyjtkowo dobrej widocznoci, co zwizane jest z jej du jasnoci, spowodowan odbijaniem wiata sonecznego.

Midzynarodowa Stacja Kosmiczna – podgld na ywo
NASA maksymalnie wykorzystuje moliwoci, jakie daje Midzynarodowa Stacja Kosmiczna i nie tylko prowadzi wszechstronne badania, ale organizuje take loty komercyjne i przekazuje na Ziemi biecy obraz z kamery, co pozwala obserwowa planet w czasie rzeczywistym. Na stacji zamontowane s kamery o szczeglnie wysokiej rozdzielczoci. Kiedy obraz jest czarny, oznacza to, i stacja znajduje si po nienasonecznionej czci globu.

Midzynarodowa Stacja Kosmiczna