MUP Kielce

MUP Kielce czyli Miejski Urząd Pracy w Kielcach to instytucja państwowa, badająca i analizująca rynek pracy, świadcząca usługi pośrednictwa zawodowego oraz udzielająca osobom bezrobotnym informacji, między innymi w zakresie możliwości pozyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Powstanie i siedziba urzędu

MUP Kielce należy do jednostek o charakterze powiatowym. Jest to najmłodszy urząd na terenie tego miasta, którego otwarcie miało miejsce 1 stycznia 2009 roku. Znajduje się przy ulicy Karola Szymanowskiego. Jego powstanie było odpowiedzią na rosnące potrzeby osób bezrobotnych oraz pracodawców w regionie.

Misja urzędu

Misją, która wyznacza kierunek działań urzędu jest stworzenie skutecznej płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy osobami szukającymi pracy oraz pracodawcami. Osoba bezrobotna rejestrując się w urzędzie ma nie tylko pewność, że będzie mogła korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, ale też, że zostaną jej wskazane kierunki działań zmierzające do podniesienia jej kwalifikacji, czy znalezienia pracy w zawodzie, do którego wykonywania jest przygotowana. Pracodawcy natomiast dzięki urzędowi mogą łatwiej znaleźć pracowników.

Szkolenia, targi, staże

Poza pośrednictwem pracy, MUP Kielce zajmuje się również organizacją różnego rodzaju szkoleń, targów prac, czy stażów zawodowych, pozwalających absolwentom placówek oświatowych nabyć pierwsze doświadczenie w zawodzie. Aktywnie wspiera osoby bezrobotne i przyczynia się do zmniejszania poziomu bezrobocia w całym regionie.

MUP Kielce