MFW

Organizacja Narodw Zjednoczonych prowadzi wiele dziaa wspierajcych reformy gospodarcze w poszczeglnych pastwach wiata i pomaganie im w rozwijaniu wasnych rynkw. Stworzono w tym celu wiele instytucji i organizacji. Jedn z najwaniejszych jest MFW, organizacja do ktrej nale niemal wszystkie pastwa wiata.

MFW – historia
MFW - Midzynarodowy Fundusz Walutowy - powsta wkrtce po utworzeniu Organizacji Narodw Zjednoczonych, w 1944 roku. Organizacja oficjalnie rozpocza dziaalno w roku 1946, a ju w 1947 zacza wykonywa pierwsze operacje finansowe. Od samego pocztku gwnym zadaniem MFW byo udzielanie kredytw pastwom czonkowskim, ktre maj nage problemy finansowe. Organizacja pomoga licznym krajom zmagajcym si z powanymi kryzysami finansowymi w wyrwnywaniu ich bilansu patniczego i powrocie do stabilnoci gospodarczej.

Od roku 1946 funkcj Dyrektora MFW sprawowao cznie 11 osb z rnych krajw. Byli to kolejno: Camille Gutt z Belgii, Ivar Rooth ze Szwecji, Per Jacobsson ze Szwecji, Pierre–Paul Schweitzer z Francji, Johannes Witteveen z Holandii, Jacques de Larosiere z Francji, Michel Camdessus z Francji, Horst Kohler z Niemiec, Rodrigo Rato z Hiszpanii, Dominique Strauss–Kahn z Francji oraz Christine Lagarde z Francji.

Podstawowe zadania MFW
Midzynarodowy Fundusz Walutowy ma zwiksza wzrost gospodarczy mniej rozwinitych regionw wiata i dba o ich stabilno ekonomiczn. Fundusz udziela kredytw niezbdnych do przeprowadzenia reform gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy. Dziki pomocy finansowej utrzymuje te rwnowag finansow w krajach dotknitych wojnami, kryzysami lub innymi czynnikami zaburzajcymi funkcjonowanie gospodarki.

Dziaania MFW czsto s poddawane ostrej krytyce. Wielu ekspertw wskazuje, e s one nieskuteczne i w wikszoci przypadkw nie przynosz wymiernych efektw. Fundusz jest krytykowany rwnie za to, e wymusza na rzdach, ktrym udziela kredytw, przeprowadzanie reform zgodnie z wasn, neoliberaln doktryn. Przykady pokazuj, e wiele krajw lepo suchajcych zalece MFW znacznie ucierpiao na tym gospodarczo, podczas gdy te najlepiej rozwijajce si opary si tym naciskom i prowadziy wasn, niezalen polityk.

MFW