Kazimierz Kutz

Kazimierz Kutz urodzi si 16 lutego 1929 roku w Szopienicach na Grnym lsku. Jest reyserem filmowym i teatralnym. Naley do Stowarzyszenia Filmowcw Polskich. By take senatorem oraz posem na Sejm. Jego ojciec bra udzia w powstaniu lskim. Reyser trzykrotnie by onaty, ma czwrk dzieci.

Swoj karier filmow Kutz rozpocz od asystowania Andrzejowi Wajdzie przy filmie Pokolenie w 1955 roku. Cztery lata pnej Kazimierz Kutz zadebiutowa jako reyser filmem Krzy Walecznych. W 1969 roku wyreyserowa pierwsz cz Tryptyku lskiego, czyli film Sl ziemi czarnej. Dwa lata pniej ukazaa si kolejna cz trylogii, Pera w koronie. Zaoy zesp filmowy Silesia, ktrego by kierownikiem w latach 1971–1976. W 1976 roku zosta gwnym reyserem w TVP Katowice. W 1979 roku nakrci Paciorki jednego raca – ostatni cz Tryptyku lskiego. Podczas stanu wojennego reysera internowano, a zwolnienie zawdzicza biskupowi Herbertowi Bednorzowi, ktry interweniowa w jego sprawie. W latach 1989–1991 Kutz by dyrektorem TV Krakw. W 1995 roku wyreyserowa Pukownika Kwiatkowskiego – jeden ze swoich najpopularniejszych filmw.

Reyser zwiza si z polityk w 1997 roku. Wwczas z powodzeniem wystartowa w wyborach do Senatu jako kandydat bezpartyjny. W latach 2001–2005 Kazimierz Kutz by wicemarszakiem Senatu. By take czonkiem Komisji Kultury i rodkw Przekazu. Z powodzeniem ubiega si o ponowny wybr w 2005 roku i zasiad w Senacie po raz trzeci. Dwa lata pniej startowa w wyborach do Sejmu z listy PO. Kazimierz Kutz startowa take w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, jednak nie udao mu si uzyska mandatu. Reyser odznaczony jest wieloma wyrnieniami za swoj dziaalno artystyczn oraz spoeczn. Nale do nich m.in. Zoty Medal Zasuony Kulturze Gloria Artis, Order Ecce Homo, tytu honorowego obywatela Katowic, tytu doctora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, czy Krzy Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Kazimierz Kutz