KRS

Krajowy Rejestr Sdowy jest miejscem, w ktrym gromadzone s informacje przekazywane s przez sdy rejonowe. W rejestrze znajduj si rwnie dane z zasobw Ministerstwa Sprawiedliwoci.

KRS zosta powoany na mocy ustawy z 1997 roku (Dz.U. 2007 r. Nr 168 poz. 118a6). Zacz dziaa 1 stycznia 2001 roku, kiedy zastpi rejestr handlowy. Rejestr KRS umoliwia uzyskanie informacji na temat przedsibiorcw, ktrzy maj obowizek wpisania si do tej bazy. Od 2012 roku informacje, ktre udostpniane s w rejestrze, mona pobra nieodpatnie za porednictwem Internetu.

Elektroniczny KRS to take moliwo znalezienia niezbdnych informacji o stowarzyszaniach, fundacjach oraz innych organizacjach. Wpisowi do KRS podlegaj rwnie samodzielne zakady opieki zdrowotnej, dziaajce na zasadzie placwek publicznych. W ramach rejestru mona rwnie zasign informacji o dunikach, ktrzy s niewypacalni. Moe to uchroni kolejne osoby przed tymi, ktrzy maj problemy ze spat dugw, spacaj je w sposb nierzetelny lub s niewypacalni. Celem wpisu do KRS jest informowanie o podstawie prowadzenia dziaalnoci instytucji oraz przedsibiorstw, a take legalizowanie ich istnienia. Wpis do rejestru jest podstaw do rejestracji osobowoci prawnej. Realizuje si go poprzez zoenie wniosku o wpis KRS, ktry zawiera nazw wpisujcego, adres prowadzenia dziaalnoci, dane czonkw zarzdu, cele prowadzonej dziaalnoci. Wszelkie zmiany we wpisie zgasza si do 7 dni od daty ich powstania, nie s one usuwane z rejestru, std nawet po dugim czasie mona przeledzi zmiany, jakie byy dokonywane w KRS.

KRS