KNF

Komisja Nadzoru Finansowego powstaa 21 lipca 2016 roku. Jej siedziba mieci si w Warszawie przy pl. Powstacw 1. KNF zajmuje si wszelkimi sprawami polskiego rynku finansowego. Podlega Prezesowi Rady Ministrw.

Organem KNF jest Komisja, ktr zarzdza przewodniczcy. Ponadto na jego zlecenie prezes Rady Ministrw powouje dwch zastpcw oraz czterech czonkw Komisji. Czonkami KNF s zazwyczaj: przedstawiciel Prezydenta Polski, Prezes lub Wiceprezes Narodowego Banku, minister zajmujcy si sprawami ubezpiecze spoecznych oraz minister, w ktrego kompetencji le sprawy wszelkich instytucji finansowych.

KNF zobowizana jest do utrzymywania nadzoru nad rynkami finansowymi: emerytalnym, ubezpieczeniowym i sektorem bankowym oraz kas spdzielczych. W kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego le rwnie biura patnicze wraz z instytucjami obracajcymi walut elektroniczn. KNF musi podejmowa dziaania i decyzje w sprawie rynku finansowego, jednoczenie przyczyniajc si do polepszania jego sytuacji i podwyszania jego konkurencyjnoci. Dodatkowo KNF powinno dba o bezpieczestwo zarwno rynku, jak i jego podmiotw.

Urzd KNF skada si z dwudziestu departamentw: analiz wraz ze wspprac zagraniczn, administracji, funduszy inwestycyjnych, prawnego, komunikacji spoecznej, monitorowania ryzyka, ochrony klientw, firm inwestycyjnych i infrastruktury, obrotu, ofert, bankowoci, inspekcji, regulacji, nadzorw. Ponadto w KNF dziaa samodzielna Kontrola Wewntrzna, Gabinet Komisji i Penomocnik ochrony informacji niejawnych.

KNF