Jarosaw Kaczyski

Jarosaw Kaczyski

Jarosaw Kaczyski to jeden z bardziej znanych polskich politykw. Urodzi si w Warszawie 1949 roku jako jeden z blinit (jego bratem by Lech Kaczyski). To nie tylko polityk, ale i prawnik, dziaacz opozycyjny, senator, wieloletni pose na sejm, Prezes Rady Ministrw, a take kandydat w wyborach prezydenckich. Stworzy partie polityczne Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwo. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowa w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyszego, jako adiunkt w filii UW, a take jako starszy bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej.

W 1968 roku bra udzia w tak zwanych wydarzeniach marcowych, a w 1976 rozpocz wspprac z Komitetem Obrony Robotnikw. Cztery lata pniej zaangaowa si w dziaalno Solidarnoci. Z uwagi na swoj dziaalno by rozpracowywany przez Milicj Obywatelsk, a po ogoszeniu stanu wojennego dotar do strajkujcych w Hucie Warszawa. Dystrybuowa wydawnictwa podziemne, publikowa w drugoobiegowych czasopismach. W 1988 roku wstpi do Komitetu Obywatelskiego „Solidarno” i uczestniczy w obradach Okrgego Stou w zespole do spraw reform politycznych. Na pocztku lat dziewidziesitych zasiada w senacie, potem w sejmie jako kandydat Ruchu Odbudowy Polski.

W 2001 wraz ze swoim bratem Lechem Kaczyskim zaoy parti Prawo i Sprawiedliwo. W wyborach parlamentarnych, ktre odbyy si w tym roku, nowo powstaa partia zdobya 9,5% gosw i 44 mandaty poselskie. Jarosaw Kaczyski doczeka si reelekcji uzyskujc wynik 144 343 gosw. W latach 2001–2003 by czonkiem Komisji Etyki oraz przewodniczcym klubu parlamentarnego PiS. W 2003 roku stan na czele Prawa i Sprawiedliwoci zastpujc swojego brata, ktry wygra wybory na stanowisko prezydenta miasta Warszawa. Dwa lata pniej jego partia wygraa wybory prezydenckie, a on sam osign najlepszy wynik indywidualny, jeli chodzi o ilo gosw oddanych na posa w jego okrgu. Jarosaw Kaczyski nie zdecydowa si jednak na tworzenie rzdu zostawiajc to zadanie Kazimierzowi Marcinkiewiczowi. Po podaniu si tego do dymisji obj urzd Prezesa Rady Ministrw. W przedterminowych wyborach do sejmu w 2007 roku z sukcesem ubiega si o reelekcj. W tym samym roku zoy dymisj z penionego przez siebie urzdu premiera i na tym stanowisku zastpi go Donald Tusk.

Po katastrofie pod Smoleskiem w 2010 roku ogosi, e bdzie si ubiega o urzd Prezydenta RP. Przegra potyczk z Bronisawem Komorowskim w drugiej turze. W kolejnych wyborach parlamentarnych zachowa stanowisko posa otrzymujc 202 197 gosw, a cztery lata pniej - 202 424 gosw.

Pozostali:

Jarosaw Krajewski - Jarosaw Sellin - Jarosaw Zieliski - Jerzy Fedorowicz - Jerzy Meysztowicz

Jarosaw kaczyski