Janina Ochojska

Janina Ochojska to dziaaczka spoeczna i humanitarna, urodzona 12 marca 1955 roku w Gdasku. Jest prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej, ktra udziela pomocy ludziom w 44 krajach na wiecie. Prywatnie jest on Michaa Okoskiego – dziennikarza Tygodnika Powszechnego.

Janina Ochojska od dziecistwa zmaga si z chorob spowodowan wirusem polio. To niepenosprawno w pewnym stopniu pobudzia w niej ch niesienia pomocy innym. Ochojska duo zawdzicza Zakadowi Leczniczo–Wychowawczemu dla Dzieci Kalekich, w ktrym zaakceptowaa swoj chorob i nauczya si z ni y. Z zawodu jest astronomem. Ukoczya studia na Uniwersytecie Mikoaja Kopernika w Toruniu. Po studiach przez 4 lata pracowaa tam w Centrum Astronomicznym im. Mikoaja Kopernika. Naleaa do Solidarnoci, w ktrej dziaaa take po wprowadzeniu stanu wojennego. Bya wolontariuszk fundacji EquiLibre, a w 1989 roku zostaa jedn z twrcw jej polskiego oddziau. Polsk Akcj Humanitarn zaoya w 1994 roku. Do najpopularniejszych dziaa tej instytucji naley akcja Pajacyk, ktra polega na zbieraniu pienidzy na doywienie godnych dzieci w Polsce. Jednak PAH to przede wszystkim pomoc krajom trzeciego wiata. Fundacja stara si zapewni ich mieszkacom dostp do wody oraz edukacji, zawozi jedzenie do najuboszych krajw i pomaga w miejscach dotknitych konfliktami zbrojnymi. Polska Akcja Humanitarna posiada dwa biura: w Toruniu i Krakowie.

Janina Ochojska zostaa doceniona za swoj dziaalno na rzecz chorych i ubogich. Nagrodzono j m.in. Legi Honorow, Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem w. Jerzego, Orderem Ecce Homo, Orderem Umiechu, tytuem Kobieta Roku i wieloma innymi wyrnieniami. W 2000 roku dziennikarz Wojciech Bonowicz przeprowadzi z ni wywiad – rzek, ktry ukaza si w ksice Niebo to inni. Natomiast w roku 2015 wydano ksik wiat wedug Janki w formie wywiadu – rzeki przeprowadzonego przez Marzen Zdanowsk.

Janina Ochojska