Jacek Jakowiak

Jacek Jakowiak

Jacek Jakowiak

Jacek Jakowiak urodzi si w 1964 roku w Poznaniu. To polityk samorzdowy, prezydent Poznania od 2014 roku. Ukoczy studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 90-tych Jacek Jakowiak pracowa jako dyrektor ds. handlowych w firmie Kulczyk Tradex. W 1997 roku zosta wacicielem firmy zajmujcej si doradztwem gospodarczym, w tym samym roku pozna Jacka Kaczmarskiego i zosta jego menaderem. W 2007 roku obj stanowisko prezesa zarzdu spki Jakowiak Sp. z o.o.

Jacek Jakowiak - polityka i wybory samorzdowe

Jacek Jakowiak zwiza si z polityk w 2010 roku, kiedy kandydowa na prezydenta Poznania z ramienia Porozumienia My – Poznaniacy. Otrzyma poparcie 7,16 proc. gosujcych i przegra. W 2013 roku wstpi do Platformy Obywatelskiej i rok pniej startowa w wyborach samorzdowych jako kandydat tej partii na prezydenta Poznania. Wygra w drugiej turze z wczesnym prezydentem Poznania, Robertem Grobelnym, otrzymujc 59,09 proc. gosw.

W 2018 roku Jacek Jakowiak ogosi, e bdzie stara si o reelekcj w wyborach samorzdowych 2018. Zosta kandydatem Koalicji Obywatelskiej, tworzonej przez partie Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna.

Kontrkandydatami Jakowiaka w wyborach samorzdowych 2018 na prezydenta Poznania zostali:
Tadeusz Zysk (PiS),
Tomasz Lewandowski (lewica),
Jarosaw Pucek (zwizany z otoczeniem b. prezydenta, Ryszarda Grobelnego),
Dorota Bonk-Hammermeister (Prawo do Miasta),
Wojciech Bratkowski (spoecznik).

Jacek Jakowiak