Iustitia

Iustitia, a dokadniej, Stowarzyszenie Sdziw Polskich „Iustitia” - powoane do ycia w 1990 stowarzyszenie skupiajce funkcjonariuszy publicznych, jakimi s sdziowie.

Iustitia a inne stowarzyszenia

Poniewa sdziowie z racji obowizujcego prawa nie mog tworzy zwizkw zawodowych, zrzeszanie ich koncentruje si wok stowarzysze. Takich organizacji spoecznych w naszym kraju jest wiele, a Iustitia jest najwiksz z nich. Powstaa wiosn 1990 roku skupia okoo 30% wszystkich polskich sdziw.

Misja stowarzyszenia

Od pocztku stowarzyszeniu przywieca cel dbania o sdziowsk niezaleno oraz niezawiso. Poza tym Iustitia prezentuje interesy rodowiska sdziowskiego, stoi na stray przestrzegania zasad demokratycznego pastwa prawa oraz zagwarantowanych przez konstytucj praw i wolnoci obywatelskich. W ramach swoich prac ksztatuje te opini publiczn oraz wspuczestniczy w prowadzonych przez pastwo pracach legislacyjnych.

Czonkostwo

Iustitia to stowarzyszenie zrzeszajce wycznie polskich sdziw. Dotyczy to zarwno funkcjonariuszy sdw powszechnych, jak i administracyjnych, wojskowych oraz sdziw zasiadajcych w Sdzie Najwyszym. Aby zosta czonkiem stowarzyszenia wystarczy zoy podpisan deklaracj czonkowsk. Czonkostwo obowizuje take po przejciu w stan spoczynku, a jego utrata nastpuje jedynie w wyniku rezygnacji, czy odejcia ze suby.

Stowarzyszenie prowadzi szerok dziaalno szkoleniow i edukacyjn. Wydaje te wasny kwartalnik pod nazw „Iustitia”.

Iustitia