Henryka Bochniarz

Henryka Bochniarz urodziła się 29 października 1947 roku w lubuskiej miejscowości Świebodzin. Z wykształcenia ekonomistka i specjalista do spraw zarządzania. Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, którą założyła w 1988 roku. Wiceprezes Europejskiego Związku Konfederacji Przemysłu i Pracodawców, Trójstronnej Komisji Społeczno–Gospodarczej i Komitetu Dobrych Praktyk oraz publicystka.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze. Następnie rozpoczęła edukację w Zagranicznej Szkole Głównej Planowania i Statystyki na wydziale handlu. Studia ukończyła z tytułem doktora ekonomii. Po studiach zaczęła pracować jako wykładowca uczelni wyższych. W 1971 roku uzyskała posadę w Instytucie Koniunktur i Cen. Między 1985 a 1987 rokiem była wykładowcą na University of Minnesota, dzięki stypendium od Fundacji Fulbrighta. Po powrocie do kraju w 1998 wstąpiła do PZPR. Starała się wprowadzać reformy ekonomiczne. Po odejściu z partii postanowiła wyłączyć się z życia politycznego Polski.

W 1991 roku Henryka Bochniarz została mianowana ministrem do spraw przemysłu i finansów w rządzie Jana K. Bieleckiego. Po zakończeniu sprawowania tej funkcji, postanowiła rozpocząć własną działalność. Zainicjowała powstanie pierwszej w Polsce firmy zajmującej się konsultingiem: Nicom Consulting.

Pod koniec 1998 roku Henryka Bochniarz założyła Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Potem nazwa została skrócona do Konfederacji Lewiatan. Od 1999 roku Bochniarz jest jej prezydentem. Ponadto objęła prezydenturę nad Trójstronną Komisją zajmująca się sprawami społeczno–gospodarczymi.

W 2000 roku Unia Europejska powołała Henrykę Bochniarz na stanowisko doradcy polityczno–gospodarczego. Jest jednym z ośmiu wiceprezydentów kierujących organizacją BussinesEurope, zrzeszająca pracodawców na terenie Unii Europejskiej. Objęła prezesurę nad Komitetem Polsko–Japońskim, który zajmuje się współpracą gospodarczą obu krajów.

Henryka Bochniarz za działalność na rzecz kraju i Unii Europejskiej otrzymała m.in. Nagrodę Kisiela i im. Andrzeja Bączkowskiego, tytuł Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur oraz Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski.

Henryka Bochniarz