Gazeta Polska

Gazeta Polska

Gazeta Polska – tygodnik opinii poruszajcy tematy spoeczne, polityczne i historyczne, wydawany przez Niezalene Wydawnictwo Polskie Sp. z o. o. Pismo ma zasig oglnopolski. Zostao zaoone w 1993 r. przez Piotra Wierzbickiego (red. naczelny do 2005 r.). Cech charakterystyczn Gazety Polskiej jest jej prawicowo-konserwatywny profil. Wielokrotnie wydawc oskarano o publikowanie zbyt kontrowersyjnych artykuw. Na amach gazety ukazuj si informacje dotyczce biecych wydarze w Polsce i na wiecie. Dziennikarze pisma komentuj przede wszystkim wydarzenia zwizane z polityk, gospodark oraz ze zjawiskami spoecznymi. W gazecie wyodrbnia si sporo miejsca na artykuy zwizane z histori Polski.

Autorzy Gazety Polskiej

Na amach pisma publikowali m.in. Piotr Lisiewicz, Katarzyna Gjska-Hejke, Eliza Michalik, Maciej Rybiski, Robert Tekieli, Marcin Wolski, Rafa A. Ziemkiewicz, Tomasz ysiak, Waldemar ysiak, Dorota Kania, Ryszard Czarnecki, Stanisaw Michalkiewicz, Krzysztof Woodko, Piotr Gontarczyk, Andrzej Wako, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Tomasz P. Terlikowski, Andrzej Gwiazda.

Gazeta Polska w internecie

Od 1997 r. dziaa, skorelowany z „Gazet Polsk”, portal gazetapolska.pl. W marcu 2006 r. powsta miesicznik „Niezalena Gazeta Polska”, ktry przeksztacono w 2009 r. w miesicznik „Niezalena Gazeta Polska – Nowe Pastwo” (stao si tak w wyniku fuzji z kwartalnikiem „Nowe Pastwo”). Od 2005 r. redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej” jest Tomasz Sakiewicz.

Z inicjatywy czytelnikw powstay lokalne kluby dyskusyjne „Gazety Polskiej”. Ich najwaniejszym zadaniem jest organizacja spotka z dziennikarzami, politykami oraz pisarzami. Czonkowie klubw bior udzia w obchodach upamitniajcych katastrof smolesk.

Gazeta Polska