Do Rzeczy

Do Rzeczy

Do Rzeczy jest polskim tygodnikiem, o profilu konserwatywno - liberalnym. Wydawany jest od 2013 roku pod redakcj Pawa Lisickiego. Zastpcy to Piotr Gabryel, andrzej Horubaa oraz Piotr Zychowicz. Do Rzeczy wydawany jest przez spk zo.o Orle Piro.

Charakter pisma

Charakter pisma
Do Rzeczy to pismo o charakterze konserwatywno-liberalnym: popiera tradycj chrzecijask i wolno gospodarcz. Tygodnik promuje haso Nie ma zgody na milczenie. Du cz zespou Do Rzeczy stanowi dziennikarze zwizani wczeniej z tygodnikiem Uwaam Rze,. S to midzy innymi:
Pawe Lisicki
Cezary Gmyz
Piotr Semka
Rafa A. Ziemkiewicz
Piotr Gociek
Piotr Gabryel
Waldemar ysiak
Piotr Gursztyn
Piotr Wojciech Wybranowski
Sawomir Cenckiewicz
Piotr Gontarczyk
Marek Magierowski
Andrzej Horubaa
Tomasz Wrblewski
Maciej Chmiel
Krzysztof Maso
Marcin Wolski
Piotr Woczyk
Piotr Paka
Anna Piotrowska
Monika Rogoziska
Agnieszka Rybak
Anna Herbich
Piotr Kobalczyk
Bronisaw Wildstein (odszed z redakcji w marcu 2015 roku).
Z tygodnikiem zwizany jest rwnie rysownik Andrzej Krauze. Od lipca 2015 roku tygodnik Do Rzeczy ukazuje si rwnie w wersji dwikowej, w jednym z serwisw dystrybuujcych audiobooki. Lektorem jest Roch Siemianowski. Od 2013 roku, nagroda Stranik Pamici jest przyznawana przez redakcj tego tygodnika w trzech kategoriach:

Instytucja
Mecenas
Twrca.
Tygodnik ukazuje si rednim nakadem 163 996 egzemplarzy, a rednia sprzeda oscyluje wok 60 984 egzemplarzy. Tytu ukazuje si w formacie 205 x 279 mm i liczy 100-115 stron.

Do Rzeczy