Historia Damaszku

Damaszek to drugie co do wielkości miasto Syrii, a zarazem stolica tego państwa. Powierzchnią i ludnością, które wynoszą odpowiednio 105 km2 i 1 711 000 osób, ustępuje ono jedynie Aleppo.

Damaszek w starożytności

Pierwsze wzmianki o Damaszku pojawiły się w pismach egipskich z XV stulecia przed Chrystusem. Badania archeologiczne wykazały zaś, że najwcześniejsze ślady osadnictwa w tym mieście mogą pochodzić nawet z III tys. p. n. e. Dlatego też wielu naukowców uważa Damaszek za jedno z najstarszych miast świata.

W I tysiącleciu przed Chrystusem Damaszek pełnił funkcję stolicy państwa aramejskiego, zwanym Królestwem Damaszku. Do 732 r. p. n. e., czyli jego upadku, kraj ten był największym mocarstwem na wschodnim brzegu Morza Czerwonego. Następnie miasto stało się częścią Babilonii, a później Persji. W czasie rzymskich podbojów Damaszek należał do prowincji zwanej Syrią. Po podziale Cesarstwa Rzymskiego (395 r.) został włączony do Bizancjum.

Damaszek w średniowieczu

Jeszcze przed wyprawami krzyżowymi, dokładniej w 1076 r., Damaszek został podbity przez Turków seldżuckich. W czasie krucjat stanowił on centrum oporu przeciwko krzyżowcom i został mianowany stolicą państwa Saladyna.

Damaszek w czasach nowożytnych

Do XVI stulecia Damaszek znajdował się w strefach wpływów różnych państw i narodów. Kres położyli temu Turcy osmańscy, którzy w 1516 odbili miasto będące wówczas we władaniu Mameluków.

Damaszek w XX i XXI stuleciu

Dzisiejsza stolica Syrii pozostawała częścią Imperium Osmańskiego aż do czasów I wojny światowej. W październiku 1918 r. miasto zostało ostatecznie przejęte przez Brytyjczyków i ich sojuszników. Dwa lata później proklamowano powstanie Królestwa Wielkiej Syrii, którego stolicą został właśnie Damaszek. Na mocy traktatu wersalskiego terytorium to zależne było od Francji. Dopiero po II wojnie światowej — 17 kwietnia 1946 r. — Syria zyskała pełną niepodległość.

Damaszek