CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne powoano 13 czerwca 2006 roku do wykrywania i eliminowania korupcji w polskich organach wadzy i gospodarce. CBA funkcjonuje na podstawie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 9 czerwca 2006 roku.

Ustawa podpisana przez Prezydenta w czerwcu 2006 roku upowania CBA do zwalczania korupcji na wszystkich szczeblach wadzy w Polsce oraz eliminacji wszelkich zagroe, ktre mog mie niekorzystne oddziaywanie na interesy pastwa.

Urzd zwalczania korupcji podlega administracji rzdowej, a na jej czele stoi szef CBA. Jego kadencja jest jednorazowa i trwa cztery lata. Dodatkowo szef ma prawo wnioskowa do Prezesa Rady Ministrw o powoanie lub odwoanie swojego zastpcy.

W subie CBA pracuje ok. 880 funkcjonariuszy i ponad 110 cywilw.

Centralne Biuro Antykorupcyjne skada si z 23 jednostek, w tym czterech departamentw: analizy, ochrony, kontroli, ochronno-ledczego. Ma siedem biur: finansw, kadr i szkole, kontroli oraz spraw wewntrznych, logistyki, teleinformatyczne, operacyjne, prasowe. W CBA jest gabinet szefa i zesp wewntrznej kontroli (audytu). Dodatkowo w skad CBA wchodzi jedenacie delegatur z siedzibami w: Biaymstoku, Gdasku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, odzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie oraz we Wrocawiu.

Centralne Biuro Antykorupcyjne finansowane jest z budetu pastwa. Co roku rednie wydatki CBA wynosz ponad 100 mln z, za przychody wahaj si midzy 0,1, a 0,5 mln z. Kontrol nad budetem CBA sprawuje Najwysza Izba Kontroli.

Centralne Biuro Antykorupcyjne dziaa na podstawie rocznego planu, ktry uprzednio musi zatwierdzi Prezes Rady Ministrw. Szef CBA co roku do ostatniego dnia marca zobowizany jest przedstawi sprawozdanie z rocznej dziaalnoci Prezesowi Rady Ministrw oraz Komisji do Spraw Sub Specjalnych. Dodatkowo w tym samym terminie szef CBA musi rozliczy si z dziaalnoci zarwno przed Sejmem, jak i Senatem.

CBA