Bartomiej Sienkiewicz

Bartomiej Sienkiewicz – urodzony w 1961 roku znany polski publicysta, a take polityk i historyk.

ycie prywatne

Bartomiej Sienkiewicz na wiat przyszed 29 lipca 1961 roku, jako syn Juliusza i Aliny, a take prawnuk polskiego pisarza – Henryka Sienkiewicza. Z rodzinnych Kielc najpierw wyjecha do Krakowa, gdzie ukoczy studia na Wydziale Historycznym UJ, a nastpnie do Warszawy, gdzie przez lata rozwija swoj karier polityczn i publicystyczn. Ma on oraz czwrk dzieci, w tym trzech synw.

Publicystyka

Przez wiele lat Bartomiej Sienkiewicz powica si monitorowaniu i analizowaniu sytuacji politycznej, gospodarczej oraz spoecznej na obszarze rodkowej, pnocnej i wschodniej Europy, a take na terenie Bakanw, Kaukazu, Turcji oraz Azji Centralnej. Jest jednym ze wspzaoycieli Orodka Studiw Wschodnich, w ktrym w latach 1991-1993 oraz 1995-2001 peni funkcj wicedyrektora, a nastpnie przewodniczcego rady. Przez ten czas publikowa wiele artykuw powiconych sytuacji w tym regionie wiata. W latach 2002-2013 wsppracowa te z pras codzienn oraz Tygodnikiem Powszechnym.

Kariera polityczna

T Sienkiewicz zacz w latach 80. jako wsppracownik demokratycznej opozycji i aktywny dziaacz spoecznociowy. Gdy 10 maja 1990 roku do ycia powoany zosta Urzd Ochrony Pastwa, otrzyma nominacj na jego funkcjonariusza, ktrym by a do 2002 roku. Przeom w jego karierze nastpi 20 lutego 2013 kiedy to Donald Tusk nominowa go na urzd ministra spraw wewntrznych. W tym samym czasie zosta te koordynatorem sub specjalnych.

Bartomiej Sienkiewicz